Robber Willemsen over de Drank- en Horecawet
Innovatie
Foto 123RF

Robèr Willemsen over de Drank- en Horecawet

Vanmiddag praat de Tweede Kamer tijdens een Algemeen Overleg over o.a. de Drank- en Horecawet. KHN-voorzitter Robèr Willemsen schreef een column rondom dit onderwerp.

Tekst: Robèr Willemsen (www.khn.nl)

"Het verbaast niet meer dat we de afgelopen maanden zo’n beetje zijn bedolven onder rapporten die te maken hebben met de Drank- en Horecawet en het alcoholbeleid. Den Haag staat aan de vooravond van de evaluatie van de Drank- en Horecawet. Het moge duidelijk zijn dat ik het een goede zaak vind dat staatssecretaris Van Rijn die onderzoeken heeft laten uitvoeren. Want met deze onderzoeken discussiëren we over het alcoholbeleid op basis van feiten en cijfers – en niet op emotie. Wat zo vaak gebeurt als het over alcohol gaat.

Alcoholtsunami
Maar hoe positief ik ook ben over deze onderzoeken, ik sta te kijken van de draai die sommige partijen aan de feiten en cijfers geven. Als je de artikelen leest die de laatste maanden zijn gepubliceerd dan wordt de suggestie gewekt alsof de Nederlandse maatschappij door een tsunami van alcohol wordt weggevaagd. Terwijl we, als we goed kijken, eigenlijk niet anders kunnen concluderen dan dat het Nederlands alcoholbeleid werkt. Als voorzitter van de sector waar vaak een borreltje wordt gedronken, zet ik voor u de zaken op een rij:

Gunstige trends
‘De Nederlander’ is een verstandige drinker: de hoeveelheid pure alcohol die in Nederland per hoofd van de bevolking (15 jaar en ouder) werd verkocht lag in 2014 17 procent lager dan in 2000. Het Nederlandse gemiddelde ligt bovendien lager dan het Europese gemiddelde. En ook als we naar onze kinderen kijken zien we een positieve ontwikkeling: onze jongeren tussen de 12 en 16 waren sinds 2003 niet zo verstandig als het gaat om alcohol. Had in 2003 nog een kleine 84 procent in de leeftijd van 12 tot en met 16 ooit gedronken, in 2015 lag dat percentage op ruim 45 procent. Ook de naleving van de leeftijdsgrens door verstrekkers (anders gezegd: of er op leeftijd wordt gecontroleerd, bij de verkoop van alcohol) is flink verbeterd. Kortom, als we kijken naar de trends op het gebied van alcoholconsumptie en –verkoop dan zijn deze ronduit gunstig.

Cultuurverandering
Natuurlijk zijn we er nog niet en moeten we de negatieve effecten van alcoholgebruik niet uitvlakken. Als dé branchevereniging voor de horeca sluiten we natuurlijk niet de ogen voor de dingen die minder goed gaan. Bingedrinken is bij de ‘regelmatige’ jonge drinkers een aandachtspunt en het aantal alcoholgerelateerde opnamen van jongeren in ziekenhuizen is toegenomen. Het aantal handhavers en controles stijgt, maar is nog steeds onvoldoende om echt indruk te maken. De horeca moet beter controleren op leeftijd maar wij blijven aandacht vragen voor een fenomeen dat wij níet kunnen beïnvloeden: het feit dat 18-minners die drinken hun alcohol met name krijgen van ouders en oudere vrienden. Wij hebben altijd gezegd: van 16 naar 18 is een cultuurverandering die tijd kost. En op dit moment vinden we het kennelijk maatschappelijk nog steeds aanvaardbaar om alcohol door te geven aan 18-minners. Legio zijn de voorbeelden van onze leden waarbij ouders met hun kroost komen eten, en de ouders willen dat zoonlief van 17 een biertje meedrinkt. Een teken dat de norm ‘geen alcohol onder de 18’ nog onvoldoende is geland.

KHN: Nieuwe alcoholwet
Wij zetten anno 2017 in op een nieuwe Alcoholwet waarmee we
de verantwoorde verstrekking van alcohol goed regelen. In deze wet staat wat ons betreft dat alcoholverkoop thuishoort bij professionals, lees: de horeca. Wij vinden het een slecht idee om retailers ook toe te staan alcohol voor gebruik ter plaatse te laten verkopen (blurring). In deze wet staat ook dat wederverstrekkers (of: doorgevers) medeverantwoordelijk en dus ook strafbaar zijn. En dat paracommercie (zoals horeca-activiteiten bij sportverenigingen en in cultuurhuizen) in de wet zelf geregeld moet worden en niet aan gemeenten over moet worden gelaten. Wij denken dat gemeenten te veel te maken hebben met belangenverstrengeling omdat zij ook subsidiegever zijn van deze verenigingen. Daarnaast moet deze wet ervoor zorgen dat stakeholders (waaronder de horeca) verplicht betrokken worden bij de gemeentelijke preventie- en handhavingsplannen. En dat in deze preventie- en handhavingsplannen altijd hokken- en ketenaanpak is opgenomen, om illegale horeca tegen te gaan.

Stevige discussie
U kunt erop vertrouwen dat wij de afgelopen maanden hebben benut om politici duidelijk te maken dat er weliswaar een stevige discussie gevoerd moet worden vanmiddag maar dat we elkaar zeker niet de spreekwoordelijke put in moeten praten. De feiten en cijfers maken duidelijk dat het glas namelijk niet halfleeg is maar halfvol."

 

 

Reacties

Reactie toevoegen