Hoe werkt de NOW regeling in de praktijk?

Hoe werkt de NOW regeling in de praktijk?

De NOW-regeling is vorige week aangekondigd als vervanger van de Werktijdverkorting, die daarmee direct werd afgeschaft. Maar hoe werkt de regeling in de praktijk? Wat moet je wanneer en waar aanvragen?

KHN zet de meestgestelde vragen op een rij. Ondertussen zet KHN alles op alles in contact met de overheidsinstanties als het gaat om het bevorderen van snelheid én meer duidelijkheid over openstaande vragen.

Let op: Deze informatie is met zorg samengesteld. Maar informatie of aanpassing van de regeling of de uitleg ervan is aan verandering onderhevig. Raadpleeg ook de informatie van de Rijksoverheid en het UWV.

Hoe wordt het verwachte omzetverlies gemeten?

Referentieomzet is de jaaromzet 2019 gedeeld door 4. Dan de 3 aaneengesloten maanden tussen 1 maart en 1 juli aanwijzen waarover het grootste omzetverlies wordt verwacht. Dat mag dus bijvoorbeeld maart t/m mei zijn of april t/m juni. Het percentageverschil is het percentage loonkostenvergoeding en daarvan wordt 80% voorschot gegeven. Als jouw bedrijf nog geen jaar open is, neem dan als referentieomzet het gemiddelde per maand tot en met 29 februari 2020, vermenigvuldigd met 3.

Welke loonsom is bepalend voor voorschot op de tegemoetkoming?

De loonsom sv (sociale verzekeringsloon) van de loonaangifte januari 2020 is bepalend. Daarop komt een opslag van 30% werkgeverslasten. Het percentage omzetverlies a 80% (inclusief een opslag) wordt over die loonsom plus opslag als voorschot uitgekeerd. Als er over januari geen loon is betaald wordt november 2019 gebruikt. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom zoals gebruikt bij de bevoorschotting vergeleken met de loonsom van de driemaandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020 of april tot en met mei. De loonsom kan in de subsidieperiode lager uitvallen dan in de referentieperiode, omdat werknemers intussen niet meer in dienst zijn of niet meer zijn opgeroepen en daarom geen loondoorbetaling hebben.

Bij verlies aan werkgelegenheid, blijkend uit het verlies aan loonsom, wordt de subsidie lager vastgesteld. De verrekening is een stimulans om werknemers zoveel mogelijk in dienst te houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van de zware terugval in de omzet. Een DGA (directeur grootaandeelhouder) is geen werknemer voor deze regeling. Hij/zij kan eventueel een beroep op bijzondere bijstand doen. Op dit moment zijn er 'niet meer smaken'. Dus dit zal voor veel seizoengevoelige ondernemingen lastig worden. Echt maatwerk kent de regeling niet. Hier wordt nog vol voor gelobbyd door KHN.

Payroll

De horecaondernemer die werkt met medewerkers via een payrollbedrijf kan geen NOW-aanvraag doen. Die medewerkers zijn niet in dienst van het horecabedrijf maar van het payrollbedrijf. Dat payrollbedrijf moet dan omzetverlies aantonen, maar dat is er pas als het contract wordt ontbonden of opgezegd. Tot dan moet de horecaondernemer het payrollbedrijf volgens het contract betalen. Ga hierover in gesprek! Ook op dit punt wordt nog vol gelobbyd door KHN.

Meer informatie over de NOW-regeling

Een aanvraag WTV die nog niet is toegekend, wordt automatisch omgezet in een NOW-aanvraag en daarvoor krijg je apart bericht.
Een NOW-aanvraag gaat via UWV en daarvoor zal eHerkenning nodig zijn, maar dat is nog niet definitief. Dat loket gaat waarschijnlijk 6 april 2020 open.
Een voorwaarde is dat er geen ontslag wegens economische reden wordt gevraagd. Gebeurt dat toch dan wordt de tegemoetkoming voor die persoon omgerekend naar 1,5 en dat wordt gekort of teruggevorderd.
De andere tegemoetkomingen zoals de 4000 euro staan los van deze regeling. Die 4000 euro blijft gewoon een gift.
Als je geen lonen kunt betalen in afwachting van het voorschot, overleg dat dan met jouw medewerkers. Niet betalen kan leiden tot problemen als faillissement.
De verwachting is dat het voorschot binnen 2-3 weken na aanvraag wordt overgemaakt.
De werkgever moet volgens de voorwaarden al zijn loonbetalingsplichten nakomen. Dat geldt ook voor medewerkers met een oproepovereenkomst. Voor de 'invalkracht nul-uren' is er geen loonbetalingsplicht totdat er een aanbod voor vaste uren moet worden gedaan.

Tags: 
Artikel delen