Biernieuws
Foto 123RF.com

CBS: bierprijs in cafés stijgt 3x zo hard

De prijs van pils in cafés is in tien jaar tijd drie keer zo hard gestegen dan de prijs in de supermarkt. Een pilsje in een café kostte vorig jaar gemiddeld 2,43 euro. Dat is 72 cent meer dan in 2006.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over de gemiddelde prijzen tot en met 2016. In dezelfde periode werd pils in een krat in de supermarkt per liter 18 cent duurder. Een liter pils kostte vorig jaar 1,49 euro, 14 procent meer dan tien jaar eerder. Dat is dus 0,45 euro per pilsje van 30 cl.

Oorzaak
Een aantal factoren veroorzaken deze verschillen. Op de eerste plaats gaat het bij de gemiddelde prijzen om nauw omschreven producten, terwijl bij de consumentenprijsindex (CPI) de diversiteit binnen een productgroep vaak groter is. In het geval van pils gaat de gemiddelde prijs bijvoorbeeld over 1 liter pils uit een krat, terwijl de groep pils in de CPI alle soorten pils en lager bevat, om daarmee de totale prijsontwikkeling voor de consument te kunnen bepalen.

Veranderen
Er zijn nog andere oorzaken voor het verschil, die samenhangen met het feit dat de consument voorkeuren heeft die in de tijd veranderen. Zo kan hij of zij voor goedkopere of juist voor duurdere soorten pils kiezen dan vroeger. Hierdoor verandert de samenstelling van de groep pils in de CPI, terwijl het artikel bier in de gemiddelde prijzen ongewijzigd blijft.