Branchenieuws

Brouwer Gulpener weer een stapje duurzamer

De Gulpener Bierbrouwerij neemt in 2010 voor haar biersoort Limburgs Land Groen Gas af van Essent. Door te kiezen voor Groen Gas vermijdt Gulpener de inzet van fossiele brandstoffen en voorkomt daarmee uitstoot van CO2, dat vrijkomt bij de productie van elk product.


Groen Gas is een duurzaam gas afkomstig van onder andere vuilstortplaatsen, waterzuiveringsinstallaties en industriële en agrarische vergistingsinstallaties, waar het ontstaat door vergisting van organische materialen.

Maatregelen
De Gulpener Bierbrouwerij heeft de uitstoot van CO2 in en rondom de brouwerij al teruggedrongen door zuiniger om te gaan met energie, de grondstoffen die nodig zijn voor het brouwen van bier in te kopen in de eigen regio en volgens de eisen van het Milieukeur te werken.

Daarnaast heeft zij geïnvesteerd in het opwekken van duurzame energie door het plaatsen van zonnepanelen en werd de brouwer als een van de eerste bedrijven in Nederland gekozen voor het volledige gebruik van groene stroom.

Een deel van de CO2 die resteert, wordt gecompenseerd door middel van een aangelegd bos in Gulpen. 
 

Ook onze gratis horecanieuwsbrief ontvangen? Klik hier.
Twitter-account Proost! Magazine & Horeca Entree.