Branchenieuws

KHN start proactieve toekomststrategie

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) maakt zich klaar voor de toekomst. De brancheorganisatie wil zijn tot nog toe vooral reactieve houding, proactief maken. Kernpunten van alle plannen zijn: samenwerken, multimedialiteit, luisteren naar de leden en onderzoek.

Onlangs gaf KHN-directeur Lodewijk van de Grinten al aan dat er diverse verbeterpunten zijn in de organisatie. De noodzaak hiervan wordt niet alleen vergroot door de huidige economische omstandigheden, maar ook doordat de wereldeconomie steeds meer met elkaar verbonden is.

"De veranderingen op het economisch speelveld gaan sneller, waardoor ondernemen complexer wordt", aldus KHN. "In plaats van te reageren op ontwikkelingen, moeten we proactief onze standpunten uitdragen, actief informatie ontsluiten voor onze leden en zelfbewust onze belangen voor het voetlicht brengen."

Informatiefolder
Zodoende hebben de Ledenraad, het Landelijk Bestuur en het Management Team van de brancheorganisatie een visiedocument ontwikkeld met verbeterpunten. Alle KHN-leden ontvangen vandaag een kort overzicht hiervan in een informatiefolder.

De (hieronder kort genoemde) punten worden de komende tijd nog concreter op papier gezet (en uiteindelijk uitgevoerd) door het instellen van zogeheten Taskforces.

Positief imago

Prioriteit nummer één is het revitaliseren van een positief imago, want dat "trekt talent aan, voedt de beroepstrots" en helpt de bestuurders succesvoller lobbyen. Daarvoor wordt een multimedialer en creatiever communicatie- en marketingbeleid op poten gezet. "Op basis van kennis en onderzoek gaan we actief, planmatig en creatief communiceren met leden, pers, politiek en overige, relevante partijen."

Kenniscentrum
Een tweede prioriteit is dat - door de veranderende tijden - KHN wil uitgroeien tot een kenniscentrum voor haar leden, waarbij ontwikkelingen van over de hele wereld in kaart worden gebracht. Daarbij worden voorbeelden van ondernemers betrokken die het goede voorbeeld geven, de zogenaamde best practices.

Samenwerking
Voor het kenniscentrum is intensieve samenwerking nodig. "Het horecaproduct bestaat voor een belangrijk deel uit beleving, originaliteit, vernieuwing en verrassing. Het elkaar blijven voeden met nieuwe ideeën is daarom van levensbelang."

De brancheorganisatie gaat daarom samenwerken met ondernemers zelf, maar ook met leveranciers, sociale partners, kenniscentra, adviesbureaus en opleidingen. Zo kunnen bijvoorbeeld studenten van een designopleiding onderzoek doen naar interieurtrends.

Online platform
Ook komt er een online platform waar elke ondernemer informatie op maat vindt: een database met kennis van trends en ontwikkelingen, nieuwe concepten en producten, betrouwbare marktcijfers, relevante bedrijfsinformatie en financiële kerngegevens. Deze informatie wordt dan per deelsector gestructureerd.

Bovendien wil KHN meer adviezen verstrekken die direct en persoonlijk toepasbaar zijn in de eigen bedrijfssituatie. Ook hierbij wordt nieuwe media niet geschuwd.

Opleidingen
Verder moet het praktijkonderwijs bevorderd en ondersteund worden. KHN wil bijvoorbeeld dat docenten jaarlijks stage lopen zodat ze feeling blijven houden met de beroepspraktijk. Ook moet de kwaliteit van de driehoek leerling-leerbedrijf-leerschool preciezer omschreven en gemeten worden. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan een kwaliteitslogo voor scholen.

Essentieel is ook dat vakmanschap en beroepstrots speerpunten zijn. En leermeesters die daaraan bijdragen moeten erkenning krijgen. "We moeten ze meer faciliteren, ontwikkelen en coachen."

MVO

Ook het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is niet uit de plannen geweerd. Daarom wordt (meer) voorlichting gegeven over de kosten en opbrengsten ervan. "Dat betekent renderen in: personeelsbeleid, energiebeheer, verpakkingsmanagement, productmanagement, procesmanagement en gebouwbeheer."

Luisteren
Ook belangrijk is dat KHN meer wil luisteren: luisteren naar (en de dialoog aangaan met) haar leden, maar ook intensiever luisteren naar signalen uit de markt en uit de politieke arena.

Ten slotte op de planning: creatieve en vernieuwende consumentencampagnes om gasten te verleiden (meer) naar de horeca te gaan.

Reacties

Reactie toevoegen