Financiën

Horeca lijdt financieel het meest

De economische groei is in het derde kwartaal van 2008 vertraagd. Als enige sector liepen in de horeca de bestedingen zelfs achteruit.

Dit blijkt uit eerste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De Nederlandse economie groeide in het derde kwartaal van 2008 met 1,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat is nauwelijks meer dan de helft van de groei in het eerste halfjaar van 2008 en daarmee de laagste sinds begin 2005.


Ten opzichte van een kwartaal eerder groeide de Nederlandse economie in het derde kwartaal van 2008 niet. Rekening houdend met werkdag- en seizoenseffecten, was het volume van het bruto binnenlands product (bbp) even groot als in het tweede kwartaal. Het is het tweede kwartaal op rij met een nulgroei. 


Bestedingen
Huishoudens besteedden in het derde kwartaal 1,3 procent meer. Deze toename is duidelijk minder dan die in de eerste helft van 2008. De tragere groei deed zich vooral voor bij de bestedingen aan diensten. In de horeca werd zelfs minder besteed. Het CBS denkt niet dat dit is veroorzaakt door het rookverbod dat op 1 juli is ingevoerd. "De horeca presteerde in het tweede kwartaal ook al niet best", aldus econoom Michiel Vergeer van het CSB.


Productiegroei
Zowel de goederenproducenten als de commerci? dienstverleners laten in het derde kwartaal een veel lagere productiegroei zien dan in de voorgaande kwartalen. In de industrie is de groei vrijwel verdwenen. In de horeca was de productie voor het tweede kwartaal op rij flink lager.


De aardgasproductie was nog wel hoger, mede doordat er minder gas werd ingevoerd. Ook de bouwproductie nam opnieuw flink toe. De enige bedrijfstakken met hogere productiegroei dan in de voorgaande twee kwartalen waren echter de landbouw en de zorg.

Reacties

Reactie toevoegen