Financiën

Welke verzekering wil de ZZP'er?

CNV Zelfstandigen gaat zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers) polsen over pensioen en arbeidsongeschiktheid.

Hoe willen ZZP'ers zelf eigenlijk hun pensioen geregeld hebben? En hoe willen zij zich het liefst indekken tegen de risico's van arbeidsongeschiktheid? De laatste tijd wordt op veel plekken gesproken over de (on)mogelijkheden voor ZZP'ers op het gebied van pensioen en arbeidsongeschiktheid. Maar bij al die discussies wordt zelden de mening van de zelfstandige zelf gevraagd. CNV Zelfstandigen brengt daar verandering in. De komende tijd kunnen ZZP'ers via een online enquête hun wensen en ideeën kenbaar maken.

Nieuwsgierig
Met de internetenquête wil CNV Zelfstandigen erachter komen of ZZP'ers zich particulier willen verzekeren voor arbeidsongeschiktheid of dat zij liever een voorziening vanuit de overheid zien. Ook is het CNV nieuwsgierig naar de soort verzekering, die ZZP'ers voor ogen hebben. Datzelfde wil het CNV te weten komen over pensioenen: zien ZZP'ers een rol weggelegd voor de overheid of houden zij het heft liever in eigen hand? In de enquête schotelt CNV Zelfstandigen de ZZP'er alle denkbare mogelijkheden voor, waaruit de ZZP'er een keuze kan maken.

Verzekerd
Aanleiding voor de enquête zijn de uitkomsten uit het onderzoek dat CNV Zelfstandigen eind 2007 uitvoerde onder ZZP'ers. Minder dan de helft van de ondervraagden bleek een arbeidsongeschiktheids- of pensioenverzekering afgesloten te hebben. Vooral de hoge premies en de complexiteit van de voorzieningen bleken redenen om van dergelijke verzekeringen af te zien. "Als CNV'er schrok ik behoorlijk van dit feit. Je zult maar arbeidsongeschikt raken of op je 65e met een forse inkomensachteruitgang worden geconfronteerd", schetst Bertram Jansen, coördinator van CNV Zelfstandigen. Ook de grote behoefte van respondenten aan kortingen op verzekeringen gaf het CNV aanleiding om de materie nader uit diepen. "Dat is namelijk hét bewijs dat zelfstandige professionals zich wel willen verzekeren, maar vaak niet kunnen door de kosten."

Voorbereiding
Ter voorbereiding op de enquête onderzocht het CNV verschillende mogelijkheden van pensioen- en arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen. Zodra de ZZP'er zich heeft uitgesproken over deze voorzieningen, wil het CNV aan de slag om de gewenste verbeteringen te realiseren. Jansen: "Als bijvoorbeeld blijkt dat de ZZP'er een rol voor de overheid wenst, dan gaan wij ons daarvoor hard maken. Niet voor niets is ons motto, dat wij kleine zelfstandigen op weg helpen in hun grote avontuur." Het onderzoek is te vinden op www.cnvzelfstandigen.nl.