Leveranciers

Akkoord tussen Videma en hotelbranche

Stichting Videma en Koninklijk Horeca Nederland (KHN) hebben deze week een overeenkomst getekend over het vertonen van televisiebeelden.

Videma handelt in opdracht van drieduizend auteursrechthebbenden van de programma's op vrijwel alle publieke en commerci? omroepen in Nederland. “We zijn blij dat we met de hotelsector een contract hebben kunnen afsluiten”, aldus directeur Rochus Bakker van Videma. “De onderhandelingen hebben veel tijd en energie gekost. Daarbij ging het eigenlijk uitsluitend om het tarief dat hotels moeten betalen voor de doorgifte van tv-beelden naar de kamers. We hebben van beide kanten het nodige water bij de wijn gedaan. Met het uiteindelijke resultaat kunnen de rechthebbenden prima leven.”


Re? vergoedingen
Ook de hotelbranche bij monde van directeur Jeu Claes van KHN kan zich vinden in de afspraken die met Videma zijn gemaakt. “Natuurlijk biedt televisie voor hotels toegevoegde waarde en is het redelijk dat rechthebbenden daarvoor worden beloond. Ons doel is ervoor te zorgen dat de administratieve druk op onze leden niet verder toeneemt en dat re? vergoedingen worden betaald. Met de afspraken die gemaakt zijn, kunnen we tevreden zijn.”


Toestemming
Het doorgeven van het televisiesignaal naar hotelkamers vormt een mededeling aan het publiek en is daarmee onderworpen aan toestemming van de auteursrechthebbenden. Het Europese Hof van Justitie heeft dit in december 2006 nog eens bevestigd in een procedure die de Spaanse rechtenorganisatie SGAE had aangespannen tegen de hotelketen Rafael Hoteles. Het Europese Hof bevestigde hiermee de situatie zoals die in Nederland al bestond op grond van het nationale recht.


Stichting Videma heeft de rechten op het zakelijk televisiegebruik via ? licentie gebundeld, waardoor hotels die televisiebeelden vertonen en doorgeven makkelijk en relatief voordelig de vereiste toestemming kunnen krijgen.