Leveranciers

Kritiek op koksonderwijs vanuit opleidingen

Iets meer dan de helft van de werknemers en werkgevers in de Nederlandse horeca (52 procent) krijgt liever klassikaal les dan competentiegericht onderwijs (42 procent). Daarnaast zouden er meer (gekwalificeerde) leraren nodig zijn.

Dit blijkt uit een enquête onder vijfduizend leden van kokswereld.nl. Bij het competentiegerichte onderwijs kan de leerling zelf bepalen aan welke kennis, vaardigheid, motivatie, houding of persoonskenmerken deze wil werken. Hierdoor kan iedereen in de klas met iets anders bezig zijn.

"Het nieuwe leren werkt alleen voor de leerlingen die willen", zegt één van de geënquêteerden. "Diegenen die het maar half doen, genieten meer van hun vrije tijd dan dat er daadwerkelijk gestudeerd wordt. Wellicht dat deze leerlingen meer achter hun broek aan gezeten moeten worden én dat de scholen beter moeten luisteren en samenwerken met leerbedrijven."

Versneld

Eén van de ondervraagde docenten ziet competentiegericht onderwijs juist als een voordeel. "Een leerling krijgt zo te maken met tempodifferentiatie waardoor het mogelijk is (indien competent) eerder het diploma te halen en bijvoorbeeld versneld door te stromen van niveau 2 naar niveau 3."

Meer docenten
Een veel gehoorde klacht uit het onderwijsveld is dat het competentiegerichte onderwijs beter zou kunnen functioneren als er meer gekwalificeerde docenten zouden zijn. Eén van de leraren: "Er wordt vanuit school teveel verwacht dat wij volledige aandacht aan onze leerlingen kunnen geven. Dit kon vijftien jaar terug misschien, maar toen liep er ook meer personeel om dit te geven."

Ontevreden

Sommige leerlingen zijn dan ook niet tevreden. Twee reacties: "Tegenwoordig moet het vanuit de leerling komen als hij wat wil leren. Maar de leerling weet vaak niet wat hij wil leren dus is het belangrijk om de leerling als het ware bij de hand te nemen en mee te nemen op een ontdekkingsreis door allerlei stijlen en manieren van kijken op de horeca." En: "De mensen die al vijftien of twintig jaar in het onderwijs werken, weten vaak niet wat er nu in de horeca gebeurt. Het sluit niet aan met de horeca van nu".

Een ander nuanceert: "De docenten in het onderwijs staan met de rug tegen de muur, willen graag maar mogen niet. De werkboeken in het horeca onderwijs zijn weinig vernieuwend."

Werktijden

Over de werktijden in de horeca is zeventig procent van de ondervraagden tevreden. Dit ondanks het vooroordeel dat de werktijden het grootste nadeel van de horeca zijn.

Salaris

Slechts 38 procent van de deelnemers is tevreden over het inkomen. Eén van de ondervraagden: "Het salaris is vaak in verhouding tot de geleverde inspanning te laag en gevolgde (extra) opleidingen worden financieel niet beloond".

Voldoening
Echter overweegt niet meer dan dertien procent de horeca op korte termijn te verlaten. Wat onderschreven wordt door het feit dat maar liefst 85 procent voldoening haalt uit het werken in de horeca.

Onderwijs
Minder dan één derde van de ondervraagden denkt tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in de horeca werkzaam te blijven. Van de horecaprofessionals overweegt twintig procent een carrière in het onderwijs. Eén van de geënquêteerden: "Het onderwijs ingaan is zeker een optie in plaats van een verdere carrière in de horeca. Maar dan heb ik het over mijn dertigste of later, als je je meer wilt richten op je sociale leven. Want dan ben je gewoon het weekeinde vrij."

Klik hier voor meer cijfers en persoonlijke reacties.

Reacties

Reactie toevoegen