Leveranciers

Stakende ondernemers laten geld liggen

Slechts ? op de vier ondernemers be?digt zijn bedrijf door te verkopen. De rest stopt ermee en laat dus mogelijk geld liggen, zo meldt Het Ondernemersbelang.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel en Hogeschool Utrecht (HU) naar bedrijfsoverdracht. De keuze voor staken boven verkoop kan de snelheid en het relatieve gemak zijn, staken gaat immers sneller dan overdragen. Lex Van Teeffelen van de HU denkt daarnaast dat ondernemers zich de waarde van hun bedrijf niet realiseren. Ze denken mogelijk dat een bedrijf met weinig of geen personeel niet te verkopen is. Een misvatting: de waarde van een bedrijf zit behalve in personeel vooral ook in klanten, contracten en locatie. De helft van de ondernemingen met een klantenkring en voldoende omzet is verkoopbaar. In dit kader kan zelfs een zzp´er nog geld krijgen voor zijn bedrijf.


Werkeloos
Van Teeffelen en zijn team vergeleken 95 gestaakte en 130 verkochte ondernemingen. De gestaakte bedrijven waren allen ouder dan vijf jaar en hadden hun startersproblemen overwonnen. Tweederde van de stakers was tussen de 45-64 jaar. Deze groep ondernemers was extra kwetsbaar bij bedrijfsbe?diging: ondanks een soms hoog opleidingsniveau was 56 procent van hen vervolgens werkeloos. Dit tegen slechts 6 procent bij stakers van 20-44 jaar.