Personeel

Aantal vacatures daalt licht

Het aantal vacatures in Nederland is licht gedaald. De daling is het sterkst in de commerciële dienstverlening, waar de horeca onder valt.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eind maart 2008 stonden er, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 242.000 vacatures open. Dit zijn er 7000 minder dan een kwartaal eerder. Het aantal vacatures in de commerciële dienstverlening daalde met 9000 tot 135.000, wat betrekking heeft op de handel, horeca, vervoer en communicatie, financiële instellingen en zakelijke dienstverlening. Onder deze sectoren was de daling het grootst bij de banken.

De niet-commerciële dienstverlening - openbaar bestuur, onderwijs, zorg en cultuur - was de enige sector waar het aantal vacatures steeg.

Eind september 2007 bereikte het aantal vacatures een record. Nederland telde 253 duizend vacatures. Sinds het dieptepunt in september 2003 was het aantal vacatures bijna verdrievoudigd. Na het record is het aantal vacatures met bijna 6 duizend per kwartaal afgenomen. Het aantal vacatures blijft daarmee op een hoog niveau.