Personeel

Sterke groei payrollen verwacht

De komende jaren stijgt het aantal bedrijven dat gebruik maakt van payrollen sterk. Momenteel is dit 8 procent, maar naar verwachting groeit dit in enkele jaren naar 28 procent.

Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) en de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Het onderzoek is uitgevoerd door EIM en DBSC Consulting.

Groei
Het aantal personen dat dagelijks gepayrolled wordt is 90.000 en kan uitgroeien tot ruim 250.000. Daarmee wordt de sector één van de grootste werkgevers. Op basis van ervaringscijfers van de VPO is de omzet in de Payrollmarkt nu circa 700 miljoen euro.

Eén op vier
Peter Feld, VPO-voorzitter: "Het is goed om te zien dat de payroll-branche zich steeds verder ontwikkelt. Nu maakt één op de twaalf bedrijven gebruik van payrollen en naar verwachting wordt dat in een paar jaar één op vier. De verwachte groei willen wij hand in hand laten gaan met goede regulering. De VPO stelt zich ten doel de payroll-branche te professionaliseren om zo het kaf van het koren te scheiden."

Drempel
Feld vervolgt: "Uit recent onderzoek van MKB-Nederland bleek dat risico''s, kosten en administratieve lasten voor werkgevers de grootste drempel vormen om mensen in dienst te nemen. Daarom wordt steeds vaker de voorkeur gegeven aan het inschakelen van een payroll-onderneming. Het payroll-onderzoek bevestigt dat. Payroll-ondernemingen vormen dus een onmisbaar instrument om meer mensen aan het werk te helpen."

Strategisch en praktisch
Het onderzoek vond plaats onder 245 organisaties met ten minste twintig arbeidskrachten. De redenen dat bedrijven overgaan tot payrollen zijn zowel strategisch als praktisch van aard, zo blijkt uit het onderzoek. Door de uitbesteding van operationele HR-taken kunnen de opdrachtgevers zich meer richten op de strategische aspecten. Daarnaast willen opdrachtgevers met hun personeelsbestand flexibel inspelen op veranderende (markt)omstandigheden. Praktische redenen zijn: soresmanagement inzake HR-administratie en -regelgeving en oplossingen voor het overbruggen van (tijdelijke) formatie knelpunten.

Ontzorging
Feld: "Een payroll-onderneming neemt, voor de betrokken werknemers, de HR-administratie over van haar opdrachtgevers én wordt juridisch werkgever, inclusief de daarbij behorende plichten en risico''s. In deze constructie verlaagt payrollen de intensiteit en de complexiteit van werkgeverschap en heeft daarmee vooral een ''ontzorgende'' rol."

Reacties

Reactie toevoegen