Producten

Expositie over café, kastelein en klant

In het Historisch Museum Haarlem is van juli 2008 tot en met januari 2009 de expositie Haarlemse Huiskamers: een rondgang langs typisch Haarlemse kroegen.

Bezoekers kunnen de sfeer van een bruine kroeg proeven, historische beelden bekijken, bijzondere verhalen lezen en verrassende voorwerpen bewonderen.


De samenstellers van de expositie Maria van Vlijmen en Gonda Koster laten met deze expositie de ontwikkeling van het Haarlemse caf?zen zien en tonen bijvoorbeeld ook het buurt- en sportcaf?Koster: "Kasteleins zijn echte verzamelaars van unieke spullen waarmee hun kroeg een persoonlijk karakter krijgt. We mogen foto's en voorwerpen lenen van onder meer caf?an Egmond, de Witte Zwaan, Het Wapen van Bakenes en Kraantje-Lek."


Van Vlijmen: “Ook bijzonder is dat we van de Oude Florijn een originele kennisgeving van de burgemeester van Haarlem mogen lenen, gedateerd 1815, aan de tappers en kroeghouders. Het is leuk om te lezen dat de kasteleins op bepaalde tijden niet mochten tappen aan wachthebbende militairen en schutters."


De expositie is ge?pireerd op boek Haarlemse Huiskamers van Maria van Vlijmen, Gonda Koster en Dirk Haster.