Producten

Nieuwe edities naslagwerken voeding

De nieuwe VMT’s Ingrediëntenwijzer 2009 en het Voedingsmiddelenjaarboek 2009 zijn uit. Eerstgenoemde is het naslagwerk over ingrediënten en additieven; laatstgenoemde biedt een actueel overzicht van de voedingsmiddelenindustrie, aanverwante branches, organisaties en instellingen.

De Ingrediëntenwijzer bevat alle informatie over ingrediënten, additieven, hun E-nummers, een overzicht van de leveranciers en een uitgebreid dossier over levensmiddelenadditievenwetgeving.

Verder een overzicht van de categorieën levensmiddelenadditieven in het Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans; definities van de categorieën levensmiddelenadditieven; etiketteringsvoorschriften; etikettering bij gebruik van zoetstoffen; overzicht van alle zoetstoffen, de omschrijving en zoetwaarde; wetgeving voor novel Foods; wetgeving voor genetisch gemodificeerde producten; vertaling van begrippen uit de voedingswaarderichtlijn, etiketteringsrichtlijn, diepvriesrichtlijn et cetera (ook in het Engels, Duits, Frans en Spaans).

Voedingsmiddelenjaarboek
Het Voedingsmiddelenjaarboek 2009 bevat diverse gegevens van toeleveranciers van machines, apparatuur en toebehoren; advies- en ingenieursbureaus; toeleveranciers van grondstoffen, ingrediënten en additieven; relevante (EU-overheids)organisaties; onderzoeksinstellingen, kwaliteitscontrolebureaus en voorlichtende instanties; onderwijs op voedingsmiddelengebied.

Bovendien bevat het jaarboek een minigids voor de EG-wetgeving en is veel statistische informatie opgenomen.

Online
Beide naslagwerken zijn ook in een online database te raadplegen

Bestellen
VMT’s Ingrediëntenwijzer (ISBN 978-90-72072-79-5) kost 82,50 euro. Toegang tot de internetdatabase kost 135 euro per jaar. De prijs van het boek in combinatie met toegang tot de internetdatabase voor één jaar, is 195 euro.

Het Voedingsmiddelenjaarboek 2009 (ISBN 978-90-72072-82-5) kost 145 euro. Toegang tot de internetdatabase kost 135 euro per jaar. De prijs van het boek in combinatie met toegang voor één jaar tot de internetdatabase is 195 euro.

De prijzen zijn inclusief btw en verzendkosten. Voor abonnees op VMT, Food Hospitality, Voeding Nu, Foodpress en de Nieuwsbrief VoedselVeiligheid gelden kortingen.

Beide boeken zijn een uitgave van VMT binnen uitgeverij Noordervliet Media. Bestellen kan via klantenservice@noordervlietmedia.nl.

Reacties

Reactie toevoegen