Regelgeving

Verbod roken in feesttenten

In een gesprek tussen vertegenwoordigers van VWS en Koninklijk Horeca Nederland is gesproken over de positie van feesttenten in het rookbeleid van minister Klink.

Doel van het gesprek was eenduidigheid te krijgen rondom de invoering van het rookverbod. In het constructief verlopen gesprek is aangegeven dat voor het roken in tenten die voor horecadoeleinden worden gebruikt dezelfde regels gaan gelden als in de reguliere horecabinnenruimten. De minister is daarmee tegemoet gekomen aan de wensen van Koninklijk Horeca Nederland. De brancheorganisatie ziet daarom af van het kortgeding tegen de minister dat zou dienen op 1 juli a.s.

Kern van het probleem was dat er weliswaar een rookverbod in de gehele horecasector in werking treedt per 1 juli a.s. maar dat in een door het ministerie op 23 mei jl. verstuurde handleiding de mogelijkheid werd geboden dat in feesttenten w?gerookt mocht worden. Voor Koninklijk Horeca Nederland was dit onacceptabel. Lodewijk van der Grinten, directeur van Koninklijk Horeca Nederland: “Als in de reguliere horeca niet gerookt mag worden, dan natuurlijk ook niet in feest- en festivaltenten. Gelijke monniken, gelijke kappen. Gelukkig heeft de minister dit ook ingezien en gelden voor tenten dezelfde regels als voor de horeca. Dat is wel zo duidelijk”.

Het rookverbod geldt overigens niet in de open lucht. Roken op een terras blijft mogelijk, ook onder een luifel of parasolvorige constructie, zolang het terras maar niet aan alle kanten (boven- en zijkanten) afgesloten is.

Reacties

Reactie toevoegen