Adverteren

Entree Magazine is het grootste horecavakblad van Nederland. Het magazine besteedt elke maand aandacht aan nieuws, achtergronden en actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor de horecabranche.

Denk aan informatie over trends, design, gastronomie, regelgeving, personen en producten. Entree lezen betekent dus geïnspireerd raken en op de hoogte zijn. Naast het magazine biedt de website van Entree altijd het laatste nieuws. In de leveranciersindex kunnen horecaondernemers de juiste leveranciers vinden. Verder geeft Entree wekelijks een digitale nieuwsbrief uit en is zij actief op diverse sociale media kanalen.

Online of offline adverteren

Voor meer informatie over de online en offline advertentiemogelijkheden, formaten en de tarieven kunt u de mediakit downloaden of contact opnemen met:

Telefoonnummer: +31 35 62 32 756.

Het is tevens mogelijk om uw banner door ManagementMedia te laten opmaken. Specifieke mogelijkheden of wensen in overleg. 

Bekijk de mediakit hier: