Word jij Best Bartender 2023? Schrijf je nu in!

Best Bartender 2022

Word jij Best Bartender 2023? Schrijf je nu in!

Ieder jaar organiseert Entree Magazine de competitie Best Bartender. Dit jaar is de wedstrijddag op maandag 6 november in dé nieuwe hotspot van Amsterdam: LuminAir. Iedere bartender die in Nederland werkt kan zich hiervoor inschrijven. De winnaar wordt bekend tijdens de Entree Awards, op 27 november. Lees hier een Q&A en schrijf je in!

Tekst: Redactie Entree Magazine

Read below for English.

Wat is Best Bartender?

Best Bartender is een competitie die dit jaar voor de zestiende keer wordt georganiseerd door Entree Magazine. Bartenders uit alle lagen van de Nederlandse horeca kunnen zich inschrijven voor de wedstrijd. Entree wil hiermee het mooie vak van bartending in de spotlights zetten en de beste bartenders een podium bieden.

Wie kunnen zich inschrijven?

Iedere bartender die in Nederland werkt.

Hoe gaat de wedstrijd in z’n werk?

De bartenders strijden op maandag 6 november 2023 om de titel Best Bartender in LuminAir, de nieuwe cocktailbar van het DoubleTree by Hilton Centraal Station. Uiteraard laten we weten hoe je je het beste kunt voorbereiden, maar er wordt in elk geval gelet op kennis, snelheid, gastvrijheid en originaliteit. Er wordt gewerkt met verschillende rondes, waar uiteindelijk een top 3 uitkomt. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de Entree Awards op 27 november, in Theater Amsterdam.

Schrijf je nu in!

Heb jij het in je om Best Bartender 2023 te worden? Doe dan mee met de competitiedag. Dit kan door te klikken op onderstaande button of te mailen naar redactie@entreemagazine.nl.

Schrijf je in voor Best Bartender 2023

Waarom meedoen aan Best Bartender?

*Naast dat het een leerzame (en leuke!) dag is, speel je jezelf in de kijker. De top 3 krijgt een podium-moment tijdens de Entree Awards op 27 november.*Het winnen van Best Bartender zorgt voor een boost in je carrière. Zo openden diverse winnaars, zoals Daryl Lieuw-On en Lennart Deddens een eigen bar, en worden winnaars door o.a. drankkenmerken en horecaondernemers gevraagd als consultant.*Media exposure: de winnaar krijgt een column bij Entree om kennis, ervaringen en zijn/haar visie op het vak te delen. Ook sturen we een persbericht naar de media met de winnende bartender.*De winnaar neemt deel als jurylid in de volgende editie van Best Bartender.

'Voor eerdere winnaars betekende de titel een boost in hun carrière'

Voor eerdere winnaars, zoals Najade Bijl, Andrei Talapanescu, Stefan Sumual, Mads Voorhoeve, Daryl Lieuw-On, betekende de titel een boost in hun carrière. Zo opende Lieuw-On zijn eigen bar en worden veel bartenders door o.a. drankkenmerken en horecaondernemers gevraagd als consultant.

Wie zitten er in de jury?

  • Tess Posthumus, hoofdjurylid en Entree Best Bartender 2012
  • Andrew Nicholls, Entree Best Bartender 2007
  • Lennart Deddens, Entree Best Bartender 2015

Wie organiseert Best Bartender?

Best Bartender is een initiatief van Entree, een platform voor horecaprofessionals zoals ondernemers, chefs, bartenders en food & beverage-managers en ander horeca-personeel. Het merk Entree bestaat uit online kanalen (o.a. website met horecanieuws en -trends, nieuwsbrieven, trendgidsen, whitepapers), een maandelijks glossy magazine en de Entree Awards. Hiermee willen we horecaprofessionals informeren en inspireren en horecabedrijven naar een nog hoger niveau tillen.

Read below for English.

Best Bartender 2022_Ming Chao_6

[English]

Every year, Entree Magazine organizes the Best Bartender competition. This year, the competition day will be on Monday, November 6th, at the new hotspot in Amsterdam: LuminAir. Every bartender working in the Netherlands can register for this. The winner will be announced during the Entree Awards on November 27th.

What is Best Bartender?

Best Bartender is a competition organized for the sixteenth time this year by Entree Magazine. Bartenders from all levels of the Dutch hospitality industry can sign up for the competition. Entree aims to highlight the beautiful craft of bartending and provide a platform for the best bartenders.

Who can sign up?

Every bartender working in the Netherlands.

How does the competition work?

On Monday, November 6th, 2023, bartenders will compete for the title of Best Bartender at LuminAir, the new cocktail bar at the DoubleTree by Hilton Central Station. We will certainly let you know how to prepare best, but in any case, the judging criteria include knowledge, speed, hospitality, and originality. The competition consists of different rounds, from which a top 3 will emerge. The winner will be announced during the Entree Awards on November 27th, at Theater Amsterdam.

Sign up now!

Do you have what it takes to become the Best Bartender 2023? Then participate in the competition day. You can do this by clicking the button below or by emailing redactie@entreemagazine.nl.

Sign up for Best Bartender 2023

Why participate in Best Bartender?

In addition to being an educational (and fun!) day, you'll also put yourself in the spotlight. The top 3 will have a moment on stage during the Entree Awards on November 27th, where the winner will be revealed. Furthermore, we offer the winner a column in Entree and connect various media titles to the Best Bartender.

'Previous winners have experienced a career boost from the title'

For previous winners like Najade Bijl, Andrei Talapanescu, Stefan Sumual, Mads Voorhoeve, and Daryl Lieuw-On, the title led to a boost in their careers. For instance, Lieuw-On opened his own bar, and many bartenders are sought after as consultants by beverage brands and hospitality entrepreneurs.

Who is in the jury?

  • Tess Posthumus, head judge and Entree Best Bartender 2012
  • Andrew Nicholls, Entree Best Bartender 2007
  • Lennart Deddens, Entree Best Bartender 2015

Who organizes Best Bartender?

Best Bartender is an initiative by Entree, a platform for hospitality professionals including entrepreneurs, chefs, bartenders, food & beverage managers, and other hospitality staff. The Entree brand consists of online channels (including a website with hospitality news and trends, newsletters, trend guides, whitepapers), a monthly glossy magazine, and the Entree Awards. Our aim is to inform and inspire hospitality professionals and elevate hospitality businesses to an even higher level.

Artikel delen