Misbruik NOW-regeling streng afgeraden

Misbruik NOW-regeling streng afgeraden

Misbruik maken van de NOW-regeling blijkt te makkelijk, maar wordt streng afgeraden door VRB Adviesgroep.

De VRB Adviesgroep waarschuwt ondernemers om geen misbruik te maken van de NOW-regeling (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid) en de grote bedragen die hiermee door ondernemers ontvangen kunnen worden. Het is misschien wel heel makkelijk en de voordelen zijn groot, maar indien misbruik wordt geconstateerd zal hier strafrechtelijk tegen worden opgetreden.

NOW

De NOW is een subsidie met als doel het tegemoetkomen in de betaling van de loonkosten van bedrijven. De hoogte van de NOW is afhankelijk van de totale loonsom en de omzetdaling. Ondernemers kunnen bij een terugval van omzet - gedurende een meetperiode van drie maanden - een loonkostensubsidie ontvangen. Bij een omzetverlies van 100 procent over bijvoorbeeld mei, juni en juli 2020 bedraagt de loonkostensubsidie 90 procent, bij bijvoorbeeld een omzetverlies van 50 procent bedraagt de loonkostensubsidie 45 procent. Hier komt nog 30 procent opslag bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. De NOW-regeling kent een behoorlijk aantal voorwaarden.

Iedere ondernemer kan de omzet van zijn/haar bedrijf sturen. Over een periode van drie maanden - de betreffende meetperiode - kan uit hoofde van coulance een paar maanden uitstel van betalen worden verleend aan de debiteuren van het bedrijf. Dat is voor de klanten van het bedrijf wel zo klantvriendelijk in deze moeilijke tijden. Afhankelijk van de vraag of de ondernemer valt onder het kas- of factuurstelsel geldt dat de omzet daarmee mogelijk kan worden verlaagd naar een gewenst niveau, waardoor men vervolgens in aanmerking komt voor de NOW.

Misbruik

Pim van Rijswijk, directeur van VRB Adviesgroep wilt ondernemers op het hart drukken geen gebruik te maken van deze manier of andere manieren van omzetsturing om misbruik te maken van de NOW-regeling en om op deze wijze grote bedragen te ontvangen. Ten eerste begeef je je als ondernemer op glad ijs en kan je strafrechtelijk worden vervolgd. Hierbij is inmiddels bekend geworden dat de rechercheurs van Opsporing Inspectie SZW en de FIOD (Belastingdienst) samen gaan werken om misbruik op te sporen en te bestrijden. Hierbij zouden ook de politie, toezichthouders en private partijen ondersteuning bieden met signalen en meldingen voor de opsporing van misbruik. Daarnaast is misbruik van de NOW-regeling natuurlijk niet ethisch en maak je misbruik van grote sommen geld die voor bedrijven en werknemers bestemd zijn die het echt nodig hebben.

Lees meer over de NOW-regeling en ander corona-gerelateerd nieuws hier.

Tags: 
Artikel delen