Bierverkoop horeca blijft nog achter

Bierverkoop horeca
Tags: bier

Bierverkoop horeca blijft nog achter

‘De totale bierverkopen zijn in het eerste kwartaal van 2022 weer terug op het niveau van het eerste kwartaal van het pre-coronajaar 2019. De bierverkopen in de horeca zijn echter nog niet op het niveau van voor de COVID-19 crisis door de coronarestricties in begin 2022.’

Dat meldt Nederlandse Brouwers in een persbericht. ‘De verkopen in de horeca lagen in het eerste kwartaal van 2022 nog steeds onder die van 2019. Wel waren er in februari en maart duidelijke pieken te zien vanwege de mooie zomerse dagen en het carnaval. Spannend is hoe de biermarkt zich de rest van het jaar gaat ontwikkelen. Het consumentenvertrouwen bevindt zich op een dieptepunt, er zijn grote personeelstekorten in de horeca, de prijzen van grondstoffen stijgen en de inflatie blijft hoog. De biersector zit dan ook niet te wachten op een belasting- of accijnsverhoging, omdat bier daardoor alleen maar duurder wordt.’

‘De verkopen in de horeca lagen in het eerste kwartaal van 2022 nog steeds onder die van 2019'

Nog steeds impact COVID-19 maatregelen

Directeur Nederlandse Brouwers Lucie Wigboldus: ‘Als we naar de onderliggende cijfers over het eerste kwartaal kijken dan zien we nog steeds de impact van alle COVID-19 maatregelen. In januari, toen nog diverse strenge COVID-19 maatregelen van toepassing waren, bleef de bierverkoop aan de horeca nog fors achter. De cijfers laten zien hoezeer de horeca door alle COVID-19 maatregelen is getroffen. In februari en maart, toen de horeca weer volop open mocht, nam de bierverkoop in de horeca sterk toe. Mede ook onder invloed van het mooie weer was de verkoop in maart 2022 aan de horeca bijna 30% hoger dan maart 2019. Tegelijkertijd zien we dat in de eerste maanden de thuisconsumptie hoger was en zien we die in maart weer dalen. Nederlanders drinken dus graag hun glas bier in de horeca.’

 

NL Brouwers Lucie Wigboldus-1
Lucie Wigboldus, directeur van Nederlandse Brouwers.

Eerste kwartaal 2022 t.o.v. eerste kwartaal 2019

  • Horeca -7,7%
  • Thuisconsumptie +6.5%
  • Totaal   +1,6%

Hoge inflatie heeft effect

Lucie Wigboldus: ‘De voortdurend hoge inflatie mist zijn uitwerking niet. Het consumentenvertrouwen bevindt zich op het laagste niveau ooit. Tegelijkertijd is er in vele sectoren een schreeuwend tekort aan mensen en zou dit zich moeten vertalen in minder zorgen over de werkgelegenheid. Het beeld is dan ook diffuus. Het is koffiedik kijken wat de impact op de bierverkoop gaat worden. Wij verwachten wel dat mensen de gezelligheid blijven opzoeken en in de horeca of thuis van hun bier blijven genieten. Of dit nu speciaal bier of alcoholvrij bier is.’

Stijgende prijzen

‘Ook de biersector voelt de voortdurende stijging van de prijzen, onder andere als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Zowel die van de grondstoffen als die van energie’, gaat het persbericht verder.

Lucie Wigboldus: ‘Het laatste waar we onder de huidige omstandigheden op zitten te wachten, is dat prijzen nog eens verder verhoogd worden door overheidsmaatregelen. Zo wordt de prijs van alcoholvrij bier volgend jaar verhoogd doordat het kabinet de verbruiksbelasting gaat verdubbelen. Een zeer slechte ontwikkeling omdat juist alcoholvrij bier een belangrijk instrument is in het kader van verantwoorde alcoholconsumptie. Door de belasting op alcoholvrij bier fors te verhogen, ondermijnt de overheid haar eigen beleid om alcoholmisbruik tegen te gaan. Gelukkig heeft staatssecretaris Van Ooijen toegezegd om te kijken of dit in het jaar daarop kan worden teruggedraaid. In 2024 ligt een verhoging van de accijns op bier in het verschiet doordat dan het systeem verandert voor de berekening van accijns op bier. Per saldo leidt dit tot een accijnsverhoging van 5%. We zitten hier niet op te wachten en al helemaal niet op nog verdere verhogingen. Het Coalitieakkoord voorziet niet in een verdere verhoging van de accijns op bier en we vertrouwen erop dat het kabinet deze afspraak nakomt.’

Artikel delen