Deze ontwikkelingen maken bier in de horeca steeds duurder

bier prijs
Tags: bier

Deze ontwikkelingen maken bier in de horeca steeds duurder

De bierwereld kampt met een aantal grote uitdagingen. Na de klap die de horeca kreeg te verduren door de lock-downs, volgen prijsstijgingen. De hogere grondstoffenprijzen en de exorbitant gestegen energiekosten dwingen brouwers hun prijzen te verhogen. Iets waar de horeca niet op zit te wachten, maar wel harde werkelijkheid. En dan volgt later nog een stijging door hogere accijnzen.

Bierprijzen blijven stijgen. En dit is waarom:

Duur gas en duurdere grondstoffen. Daar begint het probleem. De oorlog in Oekraïne zal de energieprijzen verder opstuwen. Omdat Rusland veel graan produceert, is als gevolg van sancties de kans op hogere graanprijzen reëel. Daar komt, hoewel pas in 2024, ook nog een accijnsverhoging bij.

Accijnzen

Een verandering in de manier van accijns heffen en het kostenverhogende effect daarvan, houdt de brouwers, groot en klein, al een tijd bezig. Tot nu toe vormen graden Plato de basis voor de accijnsberekening. Graden Plato is een indicatie voor de hoeveelheid opgeloste stoffen per 100 gram wort, de basis van bier. De traditionele indeling in vier categorieën is als volgt.

  • Categorie III: een extractgehalte van minder dan 7 percenten Plato
  • Categorie II: een extractgehalte van 7 tot 11 percenten Plato
  • Categorie I: een extractgehalte van 11 tot 15 percenten Plato
  • Categorie S: een extractgehalte van 15 of meer percenten Plato

Van Plato naar alcohol per volume

Ga voor het gemak even uit van de volgende vuistregel: het aantal graden Plato minus twee en de uitkomst daarvan gedeeld door twee. Dan heb je bij benadering het volume percentage alcohol. Bij benadering, want de mate waarin een bier is uitvergist, is van invloed, dus in de uitwerking kan de verhouding plato versus alcoholgehalte anders uitkomen. 10 graden Plato geeft een alcoholpercentage van 10-2=8, gedeeld door twee = ongeveer 4% per volume.

Het tarief voor categorie A is € 8,83 per hectoliter, voor B € 28,49, voor C € 37,96 en voor D € 47,48. Dan is er een korting van 7,5% voor brouwerijen die minder dan 200.000 hectoliter bier brouwen dat valt onder categorie I, II en S valt.

In het nieuwe systeem wordt er afgerekend per procent alcohol per hectoliter: €7,49 per hl per volumeprocent alcohol. Dit systeem treedt in werking op 1 januari 2024.

Rekenvoorbeeld

Nemen we het bier van 10 graden Plato (= 4 vol. procent alcohol) uit categorie II als voorbeeld. In het huidige systeem kost dat de brouwer € 28,49 accijns per hectoliter. In het nieuwe systeem 4 x €7,49 = € 29,96. Voor bieren in categorie B van meer dan 4% alcohol per volume wordt de belasting dus hoger dan voorheen. In sommige gevallen daalt de accijns in het nieuwe systeem, maar dat is maar een klein deel.

Nemen we de zwaarste categorie, S en bijvoorbeeld 15,5 graden Plato (bij benadering 6,5%) dan wordt de € 47,48 van het oude systeem € 48,68.

Dit gebeurt er met bier van 10%

Op het niveau van individuele brouwerijen is de impact veel groter. De echt zware bieren, vaak gebrouwen door kleine brouwerijen, worden zeer zwaar getroffen. 10% alcohol betekent € 74,90 accijns per hectoliter. Dat betekent dat je triple IPA’s en je zware stouts duurder worden. De accijns per hectoliter gaat van € 47,48 (oude methode) naar € 74,90. Dat is zo’n 27,4 eurocent meer accijns per liter. Dat betekent dat bijvoorbeeld quadrupels, triple IPA’s en zware stouts duurder worden.

In het algemeen wordt de accijns 5% hoger, berekende EY. De bierwereld gaat in z’n totaliteit dus al meer accijns betalen.

De brouwers hebben contacten met het ministerie gelegd over de nieuwe accijnswetgeving. Er komen nog gesprekken. De brouwers hebben tot eind 2023 de tijd om middels cijfers en feiten van diverse brouwerijen aan te tonen dat de kleine brouwerijen 'disproportioneel' getroffen worden als gevolg van de nieuwe accijnswetgeving. De toegezegde accijnsverlaging van 7,5% voor brouwers met een productie tot 200.00 hl. per jaar lost dit probleem niet op.

Voor de horeca zal het een bittere pil zijn, na de lockdowns. Maar ook de retail zal deze verhoging moeten doorvoeren.

Artikel delen