Scheidend CRAFT-voorzitter Jos Oostendorp: “Het was een eer”

Tags: bier

Scheidend CRAFT-voorzitter Jos Oostendorp: “Het was een eer”

Drie jaar was Jos Oostendorp, van Brouwersnös in Groenlo, voorzitter van CRAFT, de vereniging van onafhankelijke bierbrouwerijen. Daarvoor was hij al jaren actief in het bestuur en samen met Bernd Beersma stond hij aan de wieg van de succesvolle CRAFT-congressen. Op 24 juni droeg hij de voorzittershamer over aan Beersma.

Als bestuurslid Kennis & Innovatie was het vermeerderen van kennis en netwerken een van de speerpunten voor Oostendorp. Toen hij destijds als huurbrouwer met Yellow Moon begon, werd hij meteen lid van het toenmalige Kleine Brouwerijen Collectief (KBC), dat later werd omgedoopt tot CRAFT, omdat hij het belang van een branchevereniging zag. Oostendorp stelde zich meteen actief op. Hij is trots op wat het CRAFT-congres geworden is en was vanaf het eerste congres betrokken bij het programma. “Een van de mooie aspecten is dat deze congressen voor iedereen toegankelijk zijn, dus ook voor niet-leden,” aldus Oostendorp.

JOS CRAFT Brouwersnös 1

Lastige dossiers

In zijn drie jaar als voorzitter had Oostendorp niet bepaald de makkelijkste dossiers op tafel liggen. Hij begon midden in de coronapandemie, die werd gevolgd door de oorlog in Oekraïne die prijsstijgingen tot gevolg had voor onder andere verpakkingsmaterialen zoals glas en karton. Ook de gasprijzen gingen door het dak, waardoor sommige brouwerijen die geen vast contract hadden enorm in de problemen kwamen. Een ander aspect was de stijging van het minimumloon en de verandering van accijnsmeting van graden Plato naar alcoholpercentage. Tot slot kwamen er nog een verhoging van de accijnzen, de verhoging van de verbruiksbelasting op alcoholvrije en alcoholarme bieren en de invoering van statiegeld op blik, wat voor de kleine brouwerijen een enorme administratieve last betekende.

“We zijn met het hele bestuur door moeilijke periodes gekomen en een van de successen was bijvoorbeeld in overleg met fabrikanten van blikinnamemachines het afschaffen van de bijdrage van €30 per UCA-code per jaar, wat voor heel veel brouwerijen een enorme kostenpost zou zijn geworden.”

“Eer”

“Het was voor mij een eer om als voorzitter gevraagd te worden,” zegt Oostendorp. “Als brouwer wist ik het belang van lid zijn van een branchevereniging en het was leuk om zelf een bijdrage te kunnen leveren. Het was voor mij een nieuwe fase. Een van de eerste vragen die voor mij centraal stond, was hoe je CRAFT meer bekendheid zou kunnen geven. Verder was er destijds een belangrijke sessie van het bestuur om te kijken hoe we belangenbehartiging en lobbyen konden vormgeven. Ik heb altijd gepleit voor samenwerking met Nederlandse Brouwers, wat sommige leden lastig vonden, maar in heel veel dossiers kun je beter samen optrekken. Kennisoverdracht, ook naar buiten toe, vind ik erg belangrijk en zo kwamen we toch uiteindelijk in heel veel vakbladen, (regionale) kranten en later ook op televisie met CRAFT. We hebben onszelf echt op de kaart gezet.”

Groei

“Een voorbeeld van samenwerking met Nederlandse Brouwers is dat ik samen met Meint Waterlander van Nederlandse Brouwers bij het Ministerie van Financiën ben geweest om te spreken over de grenseffecten van de accijnsverhogingen. Het zijn voor mij mooie en leerzame jaren geweest en het gaat goed met de vereniging, want we zijn gegroeid van 160 naar 200 leden. Maar toch blijf ik met de gedachte dat er zo'n 600 brouwerijen en brouwerijhuurders in Nederland zijn die nog geen lid zijn, en dat is een mooie uitdaging voor mijn opvolger, Bernd Beersma.”

Tijd voor nieuwe projecten

Het voorzitterschap kostte hem behoorlijk wat tijd. “Je bent dagelijks met je voorzitterschap bezig en nu is het tijd voor nieuwe projecten, zowel op het gebied van verpakken, waar ik natuurlijk mijn jarenlange ervaring heb als verpakkingsverantwoordelijke bij Grolsch, maar ook projecten op het gebied van bier. Ik doe dat onder de naam Eastgreen.nl met als toevoeging Packaging Matters, maar dat heb ik nu uitgebreid tot Beer en Packaging Matters.

Jos Oostendorp CRAFT

Ik ben blij dat Nederland een biercultuur heeft waar mensen zich graag voor willen inzetten. Dat is mooi, en als ik zie hoeveel leden actief zijn in commissies, dan verlaat ik CRAFT als voorzitter met een goed gevoel. Uiteraard blijf ik zeer nauw betrokken als lid van CRAFT via Brouwersnös,” aldus Oostendorp.

Tekst: Gerard Molenaar

Artikel delen