‘We zouden KHN graag bij het Platform Op Bier betrekken’

Platform op Bier KHN
Tags: bier

‘We zouden KHN graag bij het Platform Op Bier betrekken’

Vanuit de al jaren succesvolle Week van het Nederlandse Bier is inmiddels het Platform Op Bier ontstaan. De vertrekkende voorzitter Rick Kempen vertelt welk doel het platform voor ogen heeft en laat terloops weten dat hij graag Koninklijke Horeca Nederland bij het Platform zou betrekken.

Platform op Bier

Het is nog niet in de media gepresenteerd, het Platform Op Bier, dus hoog tijd voor een kennismaking. Nee, geen illuster clubje bierdrinkers dat gezellig over bier kletst, uiteraard onder het genot van een goed glas. Maar wat is dat platform dan wel? Aftredend voorzitter Rick Kempen: “Het Platform op Bier is voortgekomen uit de stichting Week van het Nederlandse Bier. Toen die destijds werd opgezet om het bier in Nederland op de kaart te zetten was de bierwereld nog een stuk kleiner en was het ‘ons kent ons’ gehalte veel groter dan nu. Het gevolg daarvan was dat verschillende partners zich buitengesloten voelden. We zijn in gesprek geraakt en we kwamen tot de conclusie dat we het breder zouden moeten trekken dan alleen bier promoten, temeer daar het doel van de Week, bier goed op de kaart zetten, al was bereikt.”

Platform op Bier Rick Kempen

Rick Kempen

Gezamenlijk optrekken

De Week van het Nederlandse Bier staat als een huis, dus was de vraag: wat speelt er nog meer dan promotie van bier? Wat kunnen we doen om de Nederlandse biercultuur verder te promoten? “Zo breed mogelijk het mooie product bier bewaken”, vat Kempen het samen. “Wat we niet doen, is prijsafspraken maken en andere zaken die niet zijn toegestaan. Dat willen we niet en bovendien hebben we via de ABT de horeca aan tafel, en via PINT en Beergeeks ook consumenten. Het gaat vooral om wat we wél willen. Binnen een zo breed mogelijk gezelschap dat, ieder vanuit eigen perspectief, een hart voor bier heeft, belangrijke zaken bespreken en zo nodig gezamenlijk optrekken. De horeca is betrokken via de Alliantie van Biertapperijen (ABT) en de retail is ook aan boord, evenals de handel, de vakpers en de brouwers, via Nederlandse Brouwers en CRAFT.”

Één stem

Kempen geeft een paar voorbeelden van zaken die breder gedragen kunnen worden. “Neem de accijnsverhoging. Nederlandse Brouwers en CRAFT organiseerden petities, maar niet met één stem. Een ander voorbeeld is statiegeld op blik. De consumenten, de retail en de kleine brouwers zijn niet bevraagd. Binnen een platform kan je dit soort zaken gezamenlijk oppakken en met één stem spreken. Samen sterk staan, terwijl je ook concurrenten bent. We zagen dus een functie voor Platform Op Bier.”

Verbinden

Het doel van het Platform is verbinding zoeken, ondanks de onderlinge verschillen en soms concurrerende standpunten. “Het is net als bier: het verbindt, maar niet iedereen vindt ieder bier even lekker.” Hij geeft meteen een voorbeeld van verbinding. “Wat gebeurt er met het bockbier? De traditie lijkt langzaam te verdwijnen en dat vinden de in het platform vertegenwoordigde slijters jammer. De vraag is: wat kunnen we eraan doen? Laten we iets bedenken om het nieuw leven in te blazen. Anderen hebben misschien een idee hoe de informatie op bieretiketten beter zou kunnen. Ook dat kun je gezamenlijk oppakken.”

KHN zeer welkom

De retail is goed vertegenwoordigd in het platform, de horeca zoals Kempen aangeeft op dit moment alleen via ABT. “We zouden heel graag Horeca Nederland bij het platform betrekken.” Hij benadrukt dat het binnen het platform om functies gaat, niet om personen. “De leden zitten er op basis van hun functie. Verandert die, dan verlaten ze het platform.”

Goede reacties

Na een aantal online bijeenkomsten in coronatijd, werd eind april de eerste fysieke bijeenkomst van het Platform Op Bier gehouden. “We hebben er goede reacties op gehad. Professor Claus-Christian Carbon kwam namens de Europese bierconsumentenvereniging EBCU een presentatie houden over het thema bier en gezondheid. Er was ook een goede sessie over inclusiviteit in de bierwereld. We willen met een breed platform relevante thema’s aankaarten met als groter doel de mooie drank die bier is blijvend onder de aandacht te brengen.”

De termijn van Kempen als allereerste voorzitter van het platform zit er inmiddels op. Yu Mey Kwee, onder meer betrokken bij StiBON bieropleidingen en Pink Boots Society, volgt hem op.

Artikel delen