Horeca cao: betaal je personeel extra op een officiële feestdag?

Horeca cao: betaal je personeel extra op een officiële feestdag?

 

Koningsdag staat voor de deur. De feestdagen zijn voor veel horecabedrijven vaak de drukste dagen van het jaar en personeel is dan hard nodig. Mag jij jouw team verplichten om te komen werken? En hoe compenseer je extra gewerkte uren? Dít staat erover in de horeca cao.

Foto: Wikimedia Commons/Remy Mathis

Compenseer je met uren of een toeslag?

De horeca-cao gaat ervan uit dat er op een officiële feestdag in principe volgens het rooster wordt gewerkt. Alleen als er feitelijk op de feestdag is gewerkt, hebben jouw medewerkers recht op feestdagencompensatie. Vaak is dat in de vorm van vrije uren. Wanneer een medewerker op Koningsdag bijvoorbeeld acht uur werkt, heeft hij recht op acht extra vrije uren. Deze vrije uren mag hij binnen drie maanden na Koningsdag opnemen. Lukt dat niet? Dan heeft hij recht op een toeslag op zijn uurloon en vervalt de ‘tijd voor tijd’. De toeslag bedraagt 50% van het uurloon van de gewerkte uren. Die compensatie geldt niet als het geen officiële feestdag betreft. De feestdagencompensatie geldt overigens niet voor de medewerker die (nog) geen vakkracht is.

'Een officiële feestdag is geen standaard vrije dag'

Mag je werknemers verplichten om te werken op een feestdag?

Feestdagen worden in de horeca als gewone werkdagen gezien. Als ondernemer kun je jouw team dus verplichten om te komen werken. Je kunt medewerkers met een wisselend dienstrooster inroosteren op een officiële feestdag. Volgens de horeca-cao krijgen zij daar dan een compensatie voor. Als een medewerker zelf vooraf heeft aangeven vrij te willen zijn op een feestdag, dan ben je als ondernemer verplicht om te kijken of er andere opties voor het rooster zijn. Lukt dat niet, dan moet de medewerker een vakantiedag opnemen. Een officiële feestdag is dus geen standaard vrije dag.

En hoe zit het met personeel met een vast rooster?

Er zijn ook medewerkers die een vast dienstrooster hebben en werkzaamheden verrichten die jouw zaak niet aanbiedt op een feestdag. Denk aan administratieve taken. Volgens de horeca-cao hebben zij recht op een doorbetaalde vrije dag, omdat zij die dag gewoonlijk wel gewerkt zouden hebben. Je kunt ervoor kiezen om ook voor deze groep medewerkers werk aan te bieden. In dat geval hebben zij dan recht op een compensatie. Alleen als je vooraf schriftelijk met je team hebt afgesproken dat je verplichte vrije dagen aanwijst ten laste van de bovenwettelijke vakantiedagen en je maakt tijdig bekend om welke dagen het gaat, is het volgens de horeca-cao mogelijk om deze vrije dag van het (bovenwettelijke deel) van het vakantiesaldo af te schrijven.

Krijgt jouw team een extra vrije dag als je dichtgaat?

Nee, als jij jouw zaak sluit tijdens feestdagen betekent dat niet dat jouw team automatisch een doorbetaalde vrije dag krijgt. Komt een medewerker door de sluiting niet aan zijn contracturen, dan zul je om de feestdag heen moeten roosteren zodat hij toch aan de contracturen kan voldoen.

Wat zijn de officiële feestdagen volgens horeca-cao?

Kerstmis (eerste en tweede kerstdag), nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, Hemelvaartdag, eerste en tweede pinksterdag en Koningsdag zijn erkende feestdagen in de horeca.

Artikel delen