plan horeca gesprek khn rutte
Branchenieuws
Foto 123RF

KHN in gesprek met Rutte over situatie horeca

De horeca heeft het als gevolg van (de verlenging) van de coronamaatregelen enorm moeilijk. De onzekerheid is groot, er is nog steeds geen perspectief en de horeca heeft de afgelopen maanden veel ingeleverd; ondernemers zijn door hun reserves heen. De KHN is met premier Mark Rutte in gesprek gegaan om de situatie en perspectieven te bespreken. 

KHN in gesprek met kabinet

In het tweede kwartaal van dit jaar daalde de omzet in de horeca als geheel met ca. 57 procent ten opzichte van een jaar eerder. Om het belang van aanvullende financiële steun, perspectief en een routekaart voor een heropening nogmaals te adresseren, initieerde KHN een gesprek met minister-president Rutte om dieper in te gaan op de uitzichtloze situatie waarin de horeca nu verkeert.

Extra financiële steun en perspectief onder de aandacht

Horecaondernemers hebben het enorm moeilijk; de vaste lasten lopen door, terwijl er geen tot nauwelijks inkomsten zijn. Bovendien is er (nog steeds) geen perspectief op een heropening. De onzekerheid en pijn lijkt vooralsnog niet over te komen bij het kabinet. Daarom initieerden KHN-voorzitter Robèr Willemsen en KHN-directeur Dirk Beljaarts een gesprek met minister-president Rutte om onder andere aandacht te vragen voor de noodzaak van extra financiële steun, meer perspectief voor de gehele sector en om te praten over een slim plan voor een gefaseerde horeca opening op een veilige manier, met zo min mogelijk restricties.

In het gesprek van een uur werd dieper ingegaan op de huidige situatie en de onzekerheid, boosheid en het verdriet waar horecaondernemers mee te maken hebben.

Naast een verplichte sluiting hoort 100% vergoeding te staan

Ondanks huidige aanpak van crisis blijft dialoog essentieel. Willemsen: “Het gesprek met de minister-president was kritisch, maar constructief. Hij heeft aangegeven de situatie te erkennen en waardeert het enorm dat de branche zelf oplossingen aandraagt, zoals bijvoorbeeld het plan voor slimme maatregelen. Echter wordt het nu echt tijd dat er perspectief wordt geboden en dat er wordt doorgepakt richting een heropening van de horeca."

"Bovendien is door de verplichte sluiting, waarbij de horeca (zonder goede onderbouwing) opgeofferd lijkt te worden voor de volksgezondheid, het noodzakelijk dat de overheid de portemonnee trekt. Het kan niet zo zijn dat je de horeca voor 100% sluit en bijvoorbeeld maar de helft van de vaste lasten vergoed. Naast een verplichte sluiting, hoort dan ook een vergoeding van 100% te staan.”

Eind volgende week uitspraak perspectief heropening horeca

De minister-president heeft aangegeven dat hij zich realiseert dat horecaondernemers zelf al heel veel aan eigen spaargeld en tegoeden hebben ingelegd en dat hij de oproep van KHN voor extra steun dan ook begrijpt. Rutte erkent dat het slimme plan nodig is, ook gezien de behoefte van de samenleving aan het samenkomen in de horeca. Hij verwacht voor eind volgende week te kunnen laten weten of de horeca voor de kerst open kan. 

Verbeterpunten van KHN aan kabinet

KHN is van mening dat met het aanscherpen van de coronamaatregelen, waarmee ondernemen in de horeca nagenoeg onmogelijk wordt, een afbouw van financiële steunmaatregelen absoluut onverantwoord is. KHN heeft daarom onderstaande verbeterpunten meegegeven aan Kamerleden, maar ook aan de minister-president. 

KHN zet in op:

  • De toegangsdrempel voor het omzetverlies voor de TVL moet niet omhoog. De TVL-vergoeding moet naar 100 procent. Zonder een maximum.
  • De NOW-vergoeding moet weer terug naar maximaal 90% (in het derde steunpakket gaat dat naar 80%). Overigens is het voor onze sector al nooit feitelijk 90% geweest, eerder 60-65% doordat sommige kosten niet worden vergoed, het omzetverlies niet 100% is en de loonsom lager is dan de referentiemaand.
  • Ontslagen worden onvermijdelijk. Voorkom dat werkgevers die het al zwaar genoeg hebben ook nog eens verplichte transitievergoedingen moeten betalen. Die transitievergoedingen moeten direct worden vergoed aan werknemers via het UWV.
  • Deeltijdontslag (en dus ook deeltijd-WW) moet mogelijk worden gemaakt.

Horeca is klaar voor verantwoorde opening

De afgelopen periode heeft KHN met partners (MKB-Nederland en VNO-NCW) en de diverse ministeries gesproken over een slim plan hoe de horeca gefaseerd (en gekoppeld aan de routekaart van het kabinet) op een veilige manier open kan. Op dit plan kan in de komende tijd worden voortgeborduurd, zodat er niet maar één knop is om aan te draaien (open/dicht). Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het plan is dat het plan voor élk (!) type horecabedrijf leidt tot open gaan met zo min mogelijk restricties. 

Lees het volledige artikel van de KHN.

Gerelateerd nieuws