khn stapt naar de rechter
Branchenieuws
Foto 123rf.com

KHN start kort geding

KHN start kort geding tegen de Staat voor versoepelen coronamaatregelen horeca. 

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is vandaag een kort geding gestart tegen de Staat der Nederlanden. KHN wil dat de Staat wordt veroordeeld om zo snel mogelijk versoepelingen van de coronamaatregelen door te voeren voor de Nederlandse horeca. In het bijzonder als het gaat om het aantal mensen dat binnen anderhalve meter van elkaar aan een tafel mag zitten. KHN neemt deze stap omdat de maatregelen die nu gelden in de horeca veel strenger zijn dan noodzakelijk. Bovendien zijn ze volgens KHN in hoge mate willekeurig en staan ze haaks op versoepelingen die op andere gebieden wél zijn doorgevoerd. Het water staat horecaondernemers aan de lippen: er wordt op dit moment geen enkel perspectief geboden en voor velen dreigt faillissement. Door in de maatregelen verder te gaan dan nodig is, handelt de Staat niet alleen onrechtmatig jegens horecaondernemers, maar ook in strijd met grondrechten. De versoepelingen moeten per direct ingaan. Daarnaast vordert KHN dat de Staat objectieve criteria kenbaar moet maken (met een bijbehorende ‘roadmap’) aan de hand waarvan versoepelingen voor de horeca in de toekomst zullen plaatsvinden. Het kort geding zal dienen op donderdag 23 juli.

Ondernemen in huidige situatie niet rendabel

De enorme impact van het coronavirus op de horeca komt met name voort uit overheidsmaatregelen die de afgelopen maanden zijn afgekondigd. Na een sluiting van ruim tweeëneenhalve maand konden veel horecabedrijven op 1 juni jl. weer hun deuren openen, zij het onder zeer strikte voorwaarden, maar van een rendabele exploitatie is voor de meeste horecaondernemers geen sprake. Bovendien is er nog steeds geen enkel perspectief voor clubs & nightlife bedrijven.

Geen perspectief voor horecaondernemers

KHN heeft in de afgelopen periode veel en vaak contact gehad met verschillende ministeries, de VNG, het Veiligheidsberaad etc. om tot voor de horeca werkbare én rendabele afspraken te komen. Ook heeft KHN het kabinet herhaaldelijk opgeroepen om samen te werken aan een roadmap voor verdergaande versoepelingen, met nieuwe oplossingen die recht doen aan het huidige maatschappijbeeld en de positieve ontwikkeling van de gezondheidscijfers. Sinds de heropening van de horeca op 1 juni jl. zijn de cijfers vrijwel niet veranderd, dus er is ruimte voor een veilige versoepeling van de maatregelen. Echter geeft de Staat tot dusverre niet thuis. Per 1 juli is er wel een aantal versoepelingen doorgevoerd, maar dit biedt veel horecaondernemers geen lucht. Er mogen, behalve bij een gezamenlijke huishouding, nog steeds maar twee mensen binnen anderhalve meter van elkaar aan een tafel zitten, zowel binnen als buiten. De Staat was en is niet bereid tot echt serieuze aanpassingen van de maatregelen. Daar komt bij dat de Staat geen enkel perspectief biedt als het gaat om versoepelingen en financiële steunmaatregelen voor de sector. Voor kapitaalintensieve bedrijven zoals clubs is de TVL-regeling een druppel op de gloeiende plaat. Doordat dansen is verboden en zitten verplicht is, is de exploitatie van een club of nightlife bedrijf feitelijk onmogelijk. En welk café is nou rendabel te exploiteren met alle gasten op anderhalve meter van elkaar? Horecaondernemers worden onnodig gehinderd in de exploitatie van hun bedrijf en voor velen dreigt op korte termijn faillissement. Reden voor KHN om al eerder de gesprekken met het kabinet op bestuurlijk niveau op te schorten.
KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “De afgelopen periode zaten we er constructief in. Er zijn echt manieren om op een zeer verantwoorde wijze, ook binnen én met inachtneming van de volksgezondheid, verdere versoepelingen door te voeren. Maar als je dan te maken krijgt met een wederpartij van waaruit geen enkele medewerking komt, dan moet je conclusies trekken en het over een andere boeg gooien. Omdat er geen versoepelingen zijn aangekondigd, er door het kabinet geen perspectief wordt geboden, men niet bereid is om samen met ons te werken aan een roadmap én er geen aanvullende steunmaatregelen komen, zien we ons genoodzaakt om juridische stappen te ondernemen richting de Staat. Niets doen is geen optie. Wij blijven keihard knokken voor de branche en laten onze leden niet in de steek!”

Meten met twee maten

Het is overduidelijk dat diverse, voor de horeca geldende, maatregelen willekeurig zijn en haaks staan op versoepelingen die op andere gebieden wél zijn doorgevoerd, zoals bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, personenvervoer, de sport en het onderwijs. Vanuit het kabinet is op geen enkele wijze deugdelijk onderbouwd waarom de voor de horeca geldende maatregelen niet op één lijn getrokken kunnen worden met de overige geldende maatregelen (waardoor bijvoorbeeld personen die samen in een auto naar een restaurant rijden, vervolgens in het restaurant ook samen aan één tafel kunnen zitten). Ook wordt om onduidelijke redenen vastgehouden aan de anderhalve meter norm voor buiten, terwijl er uit wetenschappelijke onderzoeken duidelijk blijkt dat het besmettingsrisico buiten nihil is.

Dagvaarding

Om de horecabranche te redden en te voorkomen dat horecabedrijven massaal failliet gaan heeft KHN via een sommatiebrief het kabinet vorige week een allerlaatste kans gegeven om de maatregelen voor de horeca alsnog te versoepelen. Hier is geen gehoor aan gegeven, waardoor KHN zich genoodzaakt ziet de Staat te dagvaarden.

KHN eist middels een kort geding dat de Staat wordt veroordeeld:

Dat de veiligheidsregio's een aanwijzing wordt gegeven die ertoe leidt dat de voor horeca geldende regels binnen 7 dagen na vonnis worden versoepeld in de zin dat: A) In horecabedrijven (zowel binnen als buiten) de 1,5 meter afstandsnorm niet geldt voor groepen tot en met 9 personen. B) De 1,5 meter afstandsnorm niet geldt voor zitplaatsen op terrassen (eventueel met de gezondheidscheck vooraf).
Objectieve criteria kenbaar te maken (inclusief ‘roadmap’ met tijdpad) op basis waarvan versoepelingen voor de horeca in de toekomst zullen plaatsvinden.

Voor KHN staat het belang van horecaondernemers en de toekomst van de horecabranche voorop. Om de branche overeind te houden is vooruitgang noodzakelijk. KHN hoopt middels de juridische weg horecaondernemers perspectief te bieden en hen daarmee letterlijk en figuurlijk meer ruimte te kunnen geven om te ondernemen. 
 

Gerelateerd nieuws

dinsdag 14 juli 2020
anderhalve meter blijft leidend in horeca
donderdag 25 juni 2020