Innovatie

KHN weer in gesprek met VWS over rookruimtes

KHN heeft deze week een tweede gesprek gevoerd met staatssecretaris Blokhuis van het ministerie van VWS over o.a. de termijn waarop rookruimten moeten verdwijnen in de horeca. Dit gesprek was het vervolg op het overleg dat afgelopen juni met de staatssecretaris werd gevoerd. Daarnaast ging het gesprek over het Preventieakkoord.

Tijdens het overleg van vandaag met staatssecretaris Blokhuis heeft KHN opnieuw aangeven wat er zou moeten gebeuren als rookruimten worden verboden:

-De door het kabinet voorgestelde termijn van 2 jaar om rookruimten uit te faseren moet langer. Een termijn van minimaal 6-10 jaar is noodzakelijk.
-Het verbod op rookruimten moet niet alleen in de horeca gelden, maar ook op alle andere voor publiek toegankelijk plekken (dus o.a. alle overheidsgebouwen en kantoren).
-Er moeten afspraken komen hoe om wordt gegaan met meer geluidsoverlast als rokers naar buiten moeten om te roken en de impact op de openbare orde en veiligheid.

Het Preventieakkoord
In het gesprek met de staatsecretaris kwam ook het Preventieakkoord ter sprake. Het kabinet wil met een zo breed mogelijke coalitie van maatschappelijke partijen, waaronder KHN, afspraken maken voor maatregelen die moeten leiden tot een betere gezondheid van de Nederlander. Vorige week zijn er de nodige berichten over het Preventieakkoord naar buiten gekomen. Voorbarig volgens KHN, want de onderhandelingen over het Preventieakkoord zijn nog niet afgerond.

Werkbare en realistiche maatregelen
KHN praat mee over acties en maatregelen mbt overmatig alcoholgebruik en overgewicht om een gezonder Nederland te krijgen. Belangrijk is wel dat de acties en maatregelen die in het Preventieakkoord staan, werkbaar zijn voor horecaondernemers. KHN ondertekent dit akkoord alleen als het realistisch en uitvoerbaar is voor de horeca.

Vervolg
Het gesprek met de staatssecretaris van vandaag was volgens KHN constructief, maar afspraken zijn er (nog) niet gemaakt. De komende weken verwacht de branchevereniging meer duidelijkheid over zowel rookruimten alsmede de rest van het Preventieakkoord.

Reacties

Reactie toevoegen