Graag één portie digitale flexibiliteit voor de horeca. Ben jij al digitaal?

Graag één portie digitale flexibiliteit voor de horeca. Ben jij al digitaal?

De pandemie en de noodzaak tot flexibiliteit hebben de technologische ontwikkelingen in de horeca versneld. Digitalisering is een vast onderdeel van het strategisch plan geworden. Rabobank duikt met RaboResearch What’s on the Menu 1Q 2022 dieper in op de digitalisering in de horecabranche. Je downloadt het rapport in dit bericht.

Digitale flexibiliteit ook na de lockdowns

De consumentenvraag is er dadelijk nog. Dat hebben de zomer van 2020 en de herfst van 2021 wel duidelijk gemaakt. Maar de bedrijfsvoering is voor horeca-ondernemers wel degelijk veranderd. Meer flexibiliteit in de operatie is noodzakelijk. Nu en in de toekomst. Technologie kan daarbij op verschillende manieren een rol spelen.

Door de (partiële) lockdowns is de sector de afgelopen twee jaar versneld gedigitaliseerd. Thuisbezorgen en afhalen kregen een enorme boost en er zijn allerlei technologische oplossingen geïmplementeerd op het gebied van bestellen, betalen, bediening en mogelijk zelfs in de keuken om contactmomenten te verminderen en social distancing mogelijk te maken.

De horeca heeft zijn deuren weer open en we staan aan de vooravond van een terugkeer naar ‘normaal’, maar er zijn nog steeds genoeg uitdagingen voor de horeca: de dreiging van beperkende maatregelen houdt voorlopig wel even aan, het personeelsgebrek is nog nijpender dan pre-corona, de kosteninflatie tiert welig en ‘thuis-uit-eten’ is een blijvend fenomeen. Ook de komende jaren zal er dus een beroep worden gedaan op de flexibiliteit van de horeca-ondernemer. Digitalisering in de horeca wordt een vast onderdeel van het strategische plaatje. In RaboResearch What’s on the Menu 1Q 2022 staat dat twee aspecten momenteel internationaal veel aandacht krijgen: systeemintegratie en eigen apps.

Systeemintegratie - onderlinge samenhang

Onder tijdsdruk is er de afgelopen twee jaar veel ad hoc geïnvesteerd in verschillende technologieën en systemen. Naar onderlinge samenhang is wellicht nauwelijks gekeken. Een beetje kok zal beamen dat verschillende ingrediënten in een gerecht elkaar dienen te versterken voor het beste resultaat. Met digitalisering in de horeca is het niet veel anders. Om flexibel te kunnen opereren dient alle technologie, zowel voor als achter de schermen, goed op elkaar afgestemd te zijn. Systeemintegratie vraagt daarom de nodige prioriteit de komende jaren.

Apps - terug in eigen beheer

Tijdens de lockdowns heeft thuisbezorging een enorme vlucht genomen. ‘Thuis-uit-eten’ is door de consument omarmd. De heropening van fysieke restaurants lijkt weinig impact te hebben op de vraag naar dit soort gemaksconcepten. Het bestelproces en de bezorging werden de afgelopen jaren vaak uitbesteed aan bezorgplatformen, maar daar beginnen grotere restaurantketens deels van terug te komen. Vanuit strategisch oogpunt hebben verschillende Amerikaanse restaurateurs ingezet op een versnelde uitrol van hun eigen bestel-apps (zie figuur hieronder).


bestel-apps restaurants
Bron: QSR Magazine en apptopia 2021

Niet dat een eigen app voor alle horeca-ondernemers een haalbare kaart is, maar net zoals bij de Amerikaanse concullegas kan kritisch nadenken over de winstgevendheid van bezorgorders, klantloyaliteit en toegang tot relevante data over bezorgklanten natuurlijk nooit kwaad. Meer weten? Je leest meer over digitalisering in de horeca via RaboResearch What’s on the Menu 1Q 2022.

Meer lezen over economische ontwikkelingen in de horecabranche? Bekijk de website van Rabobank

Artikel delen