Huidige cao horeca verlengd tot eind 2021

Huidige cao horeca verlengd tot eind 2021

FNV Horeca, CNV Vakmensen en werkgeversorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zijn overeengekomen de huidige cao horeca met een jaar te verlengen onder gelijke voorwaarden. De drie partijen zijn het erover eens dat deze stap de enige juiste is. De horecasector heeft in deze crisisperiode behoefte aan duidelijkheid, rust en stabiliteit en een verlenging van de huidige cao-condities draagt hier aan bij. 

personeel cao horeca 2021Afspraken cao horeca 2020 gecontinueerd

Door deze verlenging blijven de afspraken uit 2020 om de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in de praktijk werkbaarder te maken ook in 2021 van kracht. Dat geldt ook voor afspraken over uitwerkingen van een sectoranalyse en functieomschrijvingen. Na de coronacrisis wordt ook hier de draad weer opgepakt. De horeca-cao loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 waarbij de loontabellen in 2021 alleen aangepast worden voor het wettelijk minimumloon.

Dezelfde rechten en plichten

FNV Horeca, CNV Vakmensen en KHN volgen hun procedures om dit akkoord snel te formaliseren. Daarna wordt de minister van SZW gevraagd de verlengde cao horeca 2021 algemeen verbindend te verklaren. De sector is namelijk gebaat bij een level playing field met dezelfde rechten en plichten voor alle horecawerkgevers  en – werknemers. Onderling concurreren op arbeidsvoorwaarden is zeker in deze tijd ongewenst.

Gezamenlijke oproep tot meer steun

FNV Horeca, CNV Vakmensen en KHN laten met het verlengen van de cao zien dat zij zich samen hard maken voor de toekomst van de sector. Zonder meer en extra steun vanuit de overheid heeft de horeca geen toekomst.

Daarom roepen de partijen het Kabinet op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW3) zowel dit als volgend jaar op 90% te houden en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) op 100% van de normpercentages te stellen vanaf oktober 2020 en dat ook in 2021 zo te houden. Daarnaast moet de extra TVL-subsidie Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) in 2021 worden voortgezet om de kosten van openstelling te vergoeden.

Op de hoogte blijven van nieuws in de horeca? Meld je aan voor de Entree nieuwsbrief.

Artikel delen