Faillissement horeca: wat gebeurt er als je restaurant failliet gaat?

Gesloten zaak

Faillissement horeca: wat gebeurt er als je restaurant failliet gaat?

Het aantal horeca faillissementen stijgt. Een failliet restaurant is de nachtmerrie van elke ondernemer. Maar wanneer is je zaak failliet? En wat betekent het om failliet te gaan? Wij zochten het uit en geven meer informatie en tips. 

Wanneer is je zaak failliet?

Wanneer er niet meer kan worden voldaan aan de financiële verplichtingen, kan een bedrijf bij de rechtbank zelf surseance van betaling aanvragen óf een faillissementsaanvraag indienen. En doe je het niet zelf, dan kunnen jouw schuldeisers ook een aanvraag indienen om je failliet te laten verklaren. Een faillissementsaanvraag gaat gepaard met veel juridische procedures. Hoewel het niet verplicht is om je te laten bijstaan door een advocaat, is het wel een aanrader.

De rechter doet uitspraak

Naar aanleiding van een faillissementsaanvraag heeft de rechter de keuze uit drie uitspraken:

  • Afkeuren
    Als de rechter overtuigd is dat het bedrijf wel aan de betalingsverplichting kan voldoen, kan hij de aanvraag afkeuren.
  • Omzetten in wettelijke schuldsanering
    Wanneer het bedrijf een natuurlijk persoon is, kan de rechtbank een saneringsplan opleggen en een bewindvoerder benoemen. In de praktijk betekent dit meestal toch het einde van het bedrijf.
  • Failliet verklaren
    Als de rechter vaststelt dat het bedrijf zijn schulden niet meer kan betalen en denkt dat uitstel van betaling het bedrijf ook niet meer kan redden, verklaart hij het bedrijf failliet. Het faillissement is een gerechtelijk beslag op alle bezittingen en inkomsten. De rechtbank benoemt een curator en rechter-commissaris en als ondernemer ben je direct alle zeggenschap over je bedrijf kwijt.

Curator neemt het over

Nadat het faillissement is uitgesproken, neemt de curator je bedrijf over. Dat betekent dat de curator het bedrijfsvermogen beheert en gemachtigd is om bijvoorbeeld zakelijke overeenkomsten te beëindigen. Met jouw hulp brengt de curator jouw schulden en bezittingen in kaart. Zo zorgen jullie ervoor dat de schuldeisers worden betaald. Als ondernemer ben je verplicht om mee te werken aan een goede afhandeling van het faillement en te voldoen aan verzoeken van de curator en rechter-commissaris. Zo moet je bijvoorbeeld toestemming vragen om eventueel door te werken in je bedrijf en mag je niet meer zelf financiële beslissingen nemen of financiële overeenkomsten aangaan. En wil je je woonplaats of het land voor langere tijd verlaten? Dan moet je curator daarmee instemmen.

'Je bent niet automatisch schuldenvrij na een faillissement'

Afronden van het faillissement

Er zijn meerdere manieren waarop een faillissement kan eindigen. Soms kunnen alle schulden afbetaald worden, maar het kan ook gebeuren dat er schulden blijven openstaan. Dat betekent dat je niet automatisch schuldenvrij bent na een faillissement. Het heeft ook gevolgen voor een eventuele doorstart.Alleen als het faillissement is beëindigd na goedkeuring van een akkoord door de rechtbank is de schuldenaar echt van zijn schulden af. In andere gevallen blijven de schulden na het einde van het faillissement bestaan.

Doorstart na faillissement

De curator kan de bezittingen van jouw bedrijf verkopen of besluiten om je bedrijf voort te zetten (doorstart). Hiervoor heeft de curator wel toestemming van de rechter-commissaris nodig. De curator doet dit alleen wanneer het bestaan van het bedrijf in het belang van de boedel is. Opnieuw ondernemen? Als je van plan bent weer als ondernemer te starten, moet je er rekening mee houden dat jouw oude schuldeisers weer bij je kunnen aankloppen voor de schulden die nog niet zijn betaald.

Artikel delen