Faillissement in de horeca: wat betekent het voor de ondernemer?

Iemand die in een lege portemonnee kijkt

Faillissement in de horeca: wat betekent het voor de ondernemer?

Een horecazaak die failliet wordt verklaard, heeft een grote impact. Niet alleen op werknemers die plots zonder baan zitten, maar juist ook op de ondernemer zelf: zowel emotioneel als financieel. In dit artikel lees je wat er gebeurt na een faillissement in de horeca.

Curator neemt beslissingen over geldzaken

Als je bedrijf financiële problemen heeft en je de schulden niet meer kunt betalen, verklaart de rechtbank je horecazaak failliet. Hiervoor moet eerst een aanvraag ingediend zijn door jou of een van de schuldeisers. Vervolgens krijg je een curator toegewezen die alle beslissingen over jouw geldzaken overneemt. Hierbij controleert en beschrijft hij of zij jouw bezittingen. Daarna doet de curator een voorstel aan de schuldeisers die akkoord of niet akkoord kunnen gaan.

Schuldeisers gaan akkoord
Als de schuldeisers akkoord gaan met het voorstel van een gedeeltelijke terugbetaling, dan moet de rechtbank dit goedkeuren en eindigt het faillissement. De schulden betaal je zoals de curator dit heeft afgesproken met de schuldeisers. Hierna ben je schuldenvrij.

Schuldeisers gaan niet akkoord
Gaan de schuldeisers of de rechtbank niet akkoord met het voorstel, dan worden je bezittingen verkocht om de schuldeisers zoveel mogelijk te betalen. Ook hier eindigt het faillissement, máár je bent niet schuldenvrij. De openstaande bedragen blijven bestaan en schuldeisers kunnen zich alsnog in de toekomst melden om de bedragen op te eisen.

'Om te voorkomen dat je levenslang schulden houdt, bestaat de wettelijke schuldsanering'

Wettelijke schuldsanering

Om te voorkomen dat je je hele leven met schulden blijft zitten, bestaat er de wettelijke schuldsanering. Je kunt deze aanvragen als je aan de voorwaarden voldoet (de schulden mogen bijvoorbeeld niet ontstaan zijn door fraude of een misdrijf). Willigt de rechtbank het verzoek in? Dan wordt er een saneringsplan gemaakt, waarin staat hoe je de schulden in welk tijdsbestek aflost.

Privé faillissement

Afhankelijk van de rechtsvorm (eenmanszaak of vennoot van een V.O.F.) kun je ook privé failliet worden verklaard. Ook hierbij maakt de curator afspraken met jou over je inkomsten. Deze behoren eigenlijk tot de failliete boedel, maar je hebt ook geld nodig om van te leven. Daarom vallen deze zaken niet onder de boedel:

  • Eerste levensbehoeften: kleding, meubilair, eenvoudige huisraad, etc.
  • Levensonderhoud: je krijgt hiervoor een minimum maandbedrag.
  • Wettelijke onderhoudsplicht: je krijgt een bedrag om hieraan te voldoen (bijv. kinderbijslag).
  • Inkomsten: krijg je bijvoorbeeld een salaris tijdens een faillissement, dan mag je die vrij besteden tot het bedrag dat de rechter-commissaris bepaalt. 
Artikel delen