Horeca cao: zo werk je met flexibele contracten zonder veel te betalen

Horecapersoneel

Horeca cao: zo werk je met flexibele contracten zonder veel te betalen

Flexibel personeel inzetten zonder te veel te betalen is een uitdaging na de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in 2020. Sindsdien betaal je een hogere WW-premie voor flexibele contracten. Gelukkig zijn er vier manieren om personeel flexibel in te zetten en tegelijkertijd een lage(re) WW-premie te betalen. Benieuwd welke dit zijn? Hieronder lees je er meer over. 

In 2020 ging de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in. Deze wet maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om te werken met vaste contracten, omdat je een lagere WW-premie betaalt. Werk je met flexibele contracten dan is deze WW-premie hoger: namelijk 5%-punt. Elk jaar stelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze percentages opnieuw vast.

Toch zijn er vier manieren om flexibel personeel in te zetten en een lage WW-premie te betalen. Let op: je kunt dit alleen toepassen wanneer de werknemer een arbeidscontract voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren heeft en een gelijkmatige betaling.

Optie 1: Werken met plus- en minuren

De eerste manier is door te werken met plus- en minuren. De werknemer heeft dan een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren en werkt de ene week meer dan de andere week. Je kunt deze uren met elkaar compenseren zolang je maar op de gemiddelde arbeidsomvang uitkomt. Alles daarboven zijn plusuren. Als je deze per maand uitbetaalt, wordt dit gezien als een wisselend arbeidspatroon. Hierdoor betaal je alsnog de hoge WW-premie. Zorg er dus voor dat je werknemer elke maand hetzelfde loon ontvangt.

Optie 2: Jaarurennorm

Je kunt personeel ook flexibeler inzetten door een jaarurennorm af te spreken in de arbeidsovereenkomst. Je spreekt de arbeidsomvang dan af per jaar, bijvoorbeeld 720 uur per jaar. Deze uren betaal je gelijkmatig door het jaar heen, bijvoorbeeld elke maand 60 uur. Hierdoor is er geen sprake van een wisselend arbeidspatroon en valt het contract onder de lage WW-premie. Met je werknemer kun je afspreken dat er wisselend gewerkt wordt. Bijvoorbeeld de eerste maand 80 uur en de tweede maand 40 uur.

'Jongeren vormen een uitzondering op een tijdelijk contract en de hoge WW-premie'

Optie 3: Werken met jong personeel

Werknemers onder de 21 jaar en leerlingen die een BBL-opleiding volgen, kunnen een uitzondering vormen op een tijdelijk contract en de hoge WW-premie. Als zij niet meer dan 12 uur per week werken geldt de lage WW-premie. Rato berekend tot een maand kun je plussen en minnen tot 52 uur per maand.

Optie 4: Extra uren toevoegen via een addendum

Als je meer uren afspreekt bovenop de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren, dan leg je dit vast in een addendum. Deze toegevoegde uren vermeld je ook op de loonstrook. Als de extra uren van tijdelijke aard zijn, wordt voor dat gedeelte de hoge WW-premie afgedragen, terwijl voor het vaste aantal uren de lage premie van toepassing blijft.

Zelfs als je later besluit om de uren, met toestemming van de werknemer, weer in te trekken, geldt het volgende: als de urentoevoeging voor onbepaalde tijd is, valt dat gedeelte ook onder de lage WW-premie.

Let op: om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie moet er een schriftelijke arbeidsovereenkomst ten grondslag liggen aan het dienstverband. Zelfs in het geval van een stilzwijgende verlenging vereist de belastingdienst een papieren, ondertekende arbeidsovereenkomst.

Het is verstandig om altijd advies in te winnen bij een specialist op het gebied van arbeidsrecht of een belastingadviseur om ervoor te zorgen dat je aan alle wettelijke vereisten voldoet.

Artikel delen