KHN: Kabinet laat ondernemers vallen

KHN: Kabinet laat ondernemers vallen

Het kabinet kondigde eind juni aan dat de generieke coronasteun door de goede economische vooruitzichten en krapte op de arbeidsmarkt per 1 oktober 2021 stopt. Eerder deze week is via de media naar buiten gekomen dat de coronasteunpakketten voor ondernemers eind september ook daadwerkelijk stoppen. Dit is voor Koninklijke Horeca Nederland (KHN) onacceptabel.


ondernemers steunmaatregelen khn

Herstel nog in volle gang

De horeca is sinds 26 juni (met 1,5 meter beperkingen) weer open en voor veel horecazaken zal het herstel nog lang duren. De meeste horecaondernemers kampen met grote cashflow problemen en er is weinig geld om te investeren. De internationale reisbeperkingen duren voorlopig voort, dus blijft internationaal zakelijk verkeer en internationaal toerisme uit. De vaste lasten lopen door, maar er is geen concreet perspectief op wanneer de markt voor (zakelijke) overnachtingen, evenementen en congressen weer aantrekt.

Clubs & Nightlife bedrijven zijn in ieder geval tot 1 november verplicht gesloten. De angst bestaat dat er in het vierde kwartaal en volgend jaar veel zaken omvallen en de positie van werknemers onder druk komt te staan als de steun per 1 oktober wegvalt. Aanvullende financiële compensatie, eventueel door maatwerk vanuit de overheid, blijft voorlopig dan ook keihard noodzakelijk, inclusief een coronaherstelplan waar KHN al geruime tijd op aandringt bij het kabinet.

Premier zei vorig jaar: we laten ondernemers niet in de steek

Het kabinet gaf eind juni al aan dat gezien het positieve epidemiologische en economisch beeld het steun- en herstelpakket na het derde kwartaal van dit jaar vooralsnog niet wordt verlengd. In het geval van grootschalige en nationale sluitingen kunnen nieuwe steunmaatregelen worden overwogen. In maart 2020 zei Premier Rutte nog dat het hoe dan ook een moeilijke tijd zou worden, maar dat ze ondernemers niet in de steek zouden laten.

Voornemens om de steunmaatregelen per 1 oktober te stoppen

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “Nu het kabinet voornemens is de steunmaatregelen per 1 oktober te stoppen, laat het kabinet wel degelijk een hele groep ondernemers keihard vallen, dit is haast misdadig. Maar de steun ademt mee met de omzet, dus het kabinet hoeft niet bang te zijn dat alle ondernemers hiervan profiteren als de steunmaatregelen wel worden doorgezet. Ondernemers willen helemaal niet aan het overheidsinfuus hangen, die willen ondernemen. Alleen de ondernemingen die op dit moment nog niet voluit kunnen ondernemen – doordat de overheid beperkende maatregelen oplegt of zelfs verplichte sluiting – zullen hier aanspraak op maken.”

Waar zit het probleem nu nog?

Internationaal toerisme en internationaal zakelijk verkeer, congressen en events blijven uit en herstel daarvan wordt pas na 2022 substantieel. Daarom is het van belang dat de steun wordt voortgezet en is maatwerk noodzakelijk. Mensen houden de behoefte om te reizen en om gezelligheid in de horeca op te zoeken, al is het de vraag wanneer landen toerisme en reizen weer actief promoten, grootschalige evenementen en congressen weer zullen plaatsvinden en het binnenlandse consumentenvertrouwen toeneemt. Clubs & Nightlife bedrijven kunnen op zijn vroegst op 1 november weer open.

Daghoreca zoals restaurants, grandcafés en fastservice zijn nu redelijk te exploiteren al zit o.a. de 1,5 meter, verplicht placeren en de sluitingstijd van 00:00 uur nog even in de weg. Het binnenlandse toerisme zorgt voor seizoenbezetting van hotels aan de kust en eilanden, maar gaat helaas aan de meeste steden voorbij.

KHN eist voortzetten van steun

Veel ondernemingen binnen de branche gaan wéér een moeilijke tijd tegemoet. De verontwaardiging bij horecaondernemers over het stopzetten van de steun is groot. “Het is onacceptabel en niet uit te leggen dat de restricties doorlopen maar de steun stopt. Bedrijven zitten zonder reserves en/of met een grote schuldenberg,” aldus Willemsen. Daarom is de noodzaak voor een schuldenfonds om afbouw van schulden te garanderen groot. Het gaat vooral om corona gerelateerde belastingschulden en huurachterstanden, al dan niet in combinatie met nieuwe bankschulden.

Wat is er volgens KHN nodig om de ondernemers niet in de steek te laten?

1. Zet de NOW en TVL door met zo nodig:

  • een hoger minimaal omzetverlies
  • een NOW-onderbouwing van de noodzakelijke personeelssterkte per nieuwe NOW-subsidieperiode
  • een TVL met gebruik van de ruimte in het EU-steunkader

De vormgeving kan volgens NOW en TVL-principes, maar onder verschillende steunkaders.

2. Een schuldenfonds (bundelen, saneren belastingschuld, NOW-schuld en TVL-schuld en uitsmeren afbetaling met staatsgarantie). De uitvoering moet deels decentraal plaatsvinden om deals tot stand te brengen en de afwikkeling van betalingen kan centraal vanuit dat fonds. Uitgangspunt is continuïteit en dat voor de kleinere onderneming ook stoppen zonder opgelopen coronaschuld mogelijk wordt. De totale belastinguitstel horeca was eind mei ruim € 1,1 mld.

3. Een investering en herstelfonds met o.a. gerichte staatsgegarandeerde lening tot maximaal €100.000 (kan uit verschillende EU-steunkaders).

4. Lagere werkgeverslasten en lagere inhoudingen op lonen. Als het kabinet het minimumloon verhoogt, dan mag dat die verhoging niet doorwerken in uitkeringen, met uitzondering van de AOW-uitkering, want dat beloont werken.

5. Het beschikbaar maken van arbeidsmarktsubsidies, ook zonder cao-fonds.

Bij schulden en investeringen moet worden bedacht dat directeur-grootaandeelhouders niet onder de NOW-subsidie vielen, zij zijn immers geen werknemer. Dat hakt er bij rechtspersonen (BV’s) extra in. Bovendien is er een maximum aan TVL-steun dat vooral grote ondernemingen en groepen van verbonden bedrijven treft. Dat vereist nieuw maatwerk.

Resultaten KHN-Ledenenquête

Eind juli heeft KHN opnieuw een enquête onder haar leden gehouden om de economische situatie van ondernemers te peilen. Uit de resultaten blijkt dat maar 28 procent van de leden sinds juni zonder steun tot een positief bedrijfsresultaat kan komen. 39 procent heeft een negatief eigen vermogen, 40 procent heeft achterstanden belastingen en 26 procent heeft huurachterstand. De betalingsachterstanden van belastingen zijn met medianen van €19.000 tot €40.000, hotels €58.000 substantieel. Huurachterstanden komen daar nog bij met de medianen €7.000 tot €15.000 en €22.000 tot €29.000 onder vrije tijd en hotels. Dat zijn voor die horecabedrijven dramatische uitkomsten. Daarom blijft KHN zich hard maken voor steunmaatregelen.

“Wat KHN betreft is het heel simpel; als er gekozen wordt om de huidige maatregelen voorlopig te handhaven of maatregelen in te stellen en perspectief voor bepaalde sectoren of ondernemingen nog steeds uitblijft, dan moet het kabinet er in ieder geval voor zorgen dat horecaondernemers financieel niet de dupe zijn en dat ze ruimhartig worden gecompenseerd”, aldus Willemsen.

Artikel delen