Corona: KHN maakt plan gerichte horeca-aanpak

Corona: KHN maakt plan gerichte horeca-aanpak

KHN, MKB-Nederland en VNO-NCW werken samen aan een alternatief plan om corona in de horeca tegen te gaan. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat het besmettingsrisico beheersbaar en aanvaardbaar moet zijn, maar dat er tegelijkertijd wel mogelijkheden moeten zijn voor een exploitatie van het horecabedrijf. 

KHN: 'Horeca is veilig alternatief voor huisfeestjes om corona te bestrijden'

rober willemsenKHN-voorzitter Rober Willemsen: "Onze branchevereniging begrijpt niet dat er opnieuw strengere maatregelen voor de horeca zijn ingevoerd, zonder daarbij rekening te houden met het type bedrijf en de maatregelen die ondernemers nemen."

"Neem de horeca serieus, kijk naar wat er wél kan, in plaats van vast te houden aan de verregaande restricties voor een sector die juist een belangrijk alternatief kan vormen voor de privésfeer, waar nu de meeste besmettingen plaatsvinden."  

Deze maatregelen om corna tegen te gaan staan in het voorstel

KHN, MKB-Nederland en VNO-NCW werken daarom samen aan een alternatief plan met slimme maatregelen. Hierbij is het besmettingsrisico beheersbaar en aanvaardbaar, maar zijn er wél mogelijkheden voor een exploitatie van het horecabedrijf:

*Stap af van allerlei onwerkbare segmenteringen, maar kijk naar functies/activiteiten per type bedrijf, bijvoorbeeld ‘eten/drinken’, ‘vergaderen’, ‘slapen’, etc.

*Laat de ondernemer per bedrijfsactiviteit in een coronamaatregelentool de specificaties van zijn functies/activiteiten invoeren. Denk hierbij aan ‘harde specs’ zoals het aantal m2, de regio en ventilatie, maar ook aan variabelen, zoals het hanteren van mondkapjes voor personeel en gasten, kuchschermen of ventilatie met grotere luchtverversingscapaciteit. Het invoeren van deze specificaties per activiteit leidt vervolgens tot een ‘activiteit-gebonden coronamaatregelenpakket’ voor een individueel bedrijf. De ondernemers voeren hun gegevens in, de tool geeft de uitkomst voor welke maatregelen er gelden.

*De maatregelen moeten vervolgens ook ‘mee ademen’ met de huidige situatie in het land door bijvoorbeeld een stoplichtsysteem te hanteren. Bij groen is er meer mogelijk, dan bij bijvoorbeeld oranje of rood. Deze kleuren kunnen bijvoorbeeld gekoppeld worden aan de ontwikkeling van het coronadashboard waar het kabinet mee bezig is.

Gerichte aanpak

KHN, MKB-Nederland en VNO-NCW zijn ervan overtuigd dat deze gerichte aanpak een belangrijke bijdrage levert aan de bestrijding van het coronavirus. Dit plan zorgt er tegelijkertijd voor dat de economische gevolgen beperkt blijven en er straks ook ruimte is voor wederopbouw. Op dit moment worden de contouren van dit plan verder uitgewerkt.

'Slechts 2,9% van de besmettingen komt uit de horeca'

coronaWillemsen: “Gezien de huidige cijfers en de behoeften in de maatschappij kan de horeca juist een onderdeel van de oplossing zijn. In de horeca kunnen mensen dankzij de strenge protocollen toch op een veilige manier samenkomen. Het is jammer dat het kabinet op dit moment kennelijk maar twee knoppen ziet om aan te draaien om het virus onder controle te krijgen: sluitingstijden en groepsgrootte." "

"Terwijl het zoveel slimmer kan. Vanaf begin juni ontvangen horecaondernemers met alle strenge restricties hun gasten op een veilige en verantwoorde manier. En met resultaat: cijfers van het RIVM tonen aan dat slechts 2,9 procent van alle besmette personen te herleiden is naar de horeca."  

Wil je op de hoogte blijven van al het horeca-nieuws rondom corona? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van Entree Magazine!

Tags: 
Artikel delen