Alcoholwet per 1 juli 2021: dit verandert er

Alcoholwet per 1 juli 2021: dit verandert er

Vanaf 1 juli 2021 treedt de nieuwe Alcoholwet in werking, als vervanger van de Drank-en Horecawet. Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor de horeca?

Lobby KHN

Gedurende het gehele wetgevingsproces van het wijzigen van de Drank- en Horecawet heeft KHN een uitvoerige lobby gevoerd voor een werkbare nieuwe Alcoholwet voor horecaondernemers.

Wij geven hieronder de nieuwe situatie weer. Het gehele artikel van de KHN kan je lezen via de onderstaande link.

De wijzigingen vanaf 1 juli 2021

Inrichtingen: Bouwbesluit 2012 is leidend, Besluit Eisen inrichtingen vervalt op bijna alle punten.

Oppervlakte-eis: (alcoholwet art. 10.2)Een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, heeft ten minste één horecalokaliteit met een vloeroppervlakte van ten minste 35m2. Een lokaliteit is gedefinieerd als ‘een ruimte die omsloten is door scheidingsconstructies. N.b. de gemeente krijgt de bevoegdheid om nog hogere minimale eis te stellen.

Hoogte-eis: (bb 2012 art. 4.1, art. 4.7) Hoogte-eis voor nieuwbouw is 2.60 meter van de vloer af gemeten en voor bestaande bouw is 2.10 meter.

Toiletruimte: (bb 2012 art. 4.9, art 4.14). Voor nieuwbouw 2 toiletten zonder verdere eisen van voorportaal/apart handen wassen. Indien er maximaal 15 personen zijn aangewezen op het toilet dan volstaat één toilet. Voor bestaande bouw geldt dat één toilet volstaat, indien er maximaal 25 personen op zijn aangewezen.

Ventilatie-eis: (Bb 2012 art. 3.6). Mechanische afvoer is niet verplicht. Luchtverversingscapaciteit bij nieuwbouw is 4dm3/s per persoon (verreist voor nieuwbouw is dat de luchttoevoer rechtstreeks van buiten komt). Voor bestaande bouw geldt 2,12 dm3/s per persoon.

Wederverstrekking

Wederverstrekking wordt strafbaar. Dit betekent dat het strafbaar is voor een volwassene om alcoholhoudende drank te kopen, bijvoorbeeld in de horeca, en deze drank dan door te geven aan een minderjarige. Het gevolg is dat er drie boetes kunnen worden uitgedeeld: naast de (directe) verstrekker en de minderjarige die de alcohol in ontvangst neemt, kan nu ook een meerderjarige een boete kan krijgen voor het doorgeven van de drank.

Stage VMBO
14- en 15-jarige VMBO-scholieren mogen tijdens een stage in de horeca in het kader van hun opleiding alcohol schenken.

Prijsacties
Aanbiedingen op alcohol voor verkopers ‘voor gebruik elders dan ter plaatse’ mogen maximaal 25% korting geven op de normale verkoopprijs. Zo zijn voor supermarkten/slijters prijsacties voor alcohol als ‘twee halen, één betalen’ niet meer toegestaan. Voor de horeca geldt dat, net zoals in de DHW, gemeenten de bevoegdheid hebben om ‘happy hours’ aan banden te leggen.

Verkoop op afstand
Verbetering van naleving leeftijdscontrole bij ‘alcoholverkoop op afstand’ met meer verantwoordelijkheden voor horecaondernemer. Voor horeca geldt dit bij (online en telefonische) bestelling voor maaltijdbezorging met alcoholverkoop.

Leeftijdsverificatie

Bij aankoop van alcohol, bv via website of bezorgplatform, is het verplicht om een leeftijdsvraag te stellen vóór afronding van aankoopproces. De koper van alcohol moet dan bv zijn geboortedatum doorgeven of zijn leeftijd aanvinken. Daarnaast moet op website/bezorgplatform worden vermeld dat bij aflevering de leeftijd wordt gecontroleerd.

N.b. Op termijn wordt de leeftijdsvraag vervangen door een leeftijdsverificatiesysteem. De handhaving van alcoholverkoop op afstand komt te liggen bij de NVWA. Check de site van de NVWA voor meer informatie.

Geborgde werkwijze

Elke verkoper van alcohol op afstand wordt verplicht een geborgde werkwijze (document) op te stellen waarin wordt beschreven hoe ervoor wordt gezorgd dat naleving van de leeftijdsgrens in het hele proces van aankoop tot bezorging goed wordt bewaakt. De verkoper is verantwoordelijk voor naleving, ook als een externe bezorger de alcohol aflevert.

De geborgde werkwijze moet beschrijven:

  • het bewaken van de leeftijdsgrens bij overdracht van het product in de keten (horeca naar bezorger)
  • hoe ervoor wordt gezorgd dat alcohol alleen wordt afgeleverd aan meerderjarige op juiste adres
  • hoe geborgde werkwijze actueel blijf en inzichtelijk voor medewerkers
  • hoe jaarlijks wordt onderzocht of de geborgde werkwijze nog goed wordt uitgevoerd.

KHN heeft een model geborgde werkwijze om haar leden te helpen met het opstellen van een eigen document.

Alcohol overlast gebied

Gemeenten (met name de G4) krijgen extra mogelijkheden om een alcohol-overlastgebied aan te kunnen wijzen. In dit gebied kan de gemeente dan extra regels instellen met betrekking tot alcoholverkoop. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het Wallengebied in Amsterdam.

Sociale Hygiëne Register

Het register sociale hygiëne wordt beheerd door een nieuw zelfstandig bestuursorgaan: de Landelijke commissie sociale hygiëne. Deze nieuwe commissie zal naar verwachting vanaf 1 januari 2022 van start gaan.

De erkenning van een diploma sociale hygiëne als bewijsstuk geldt voor een periode van vijf jaar. De kosten van erkenning, het inschrijven in het register en het afgeven van een verklaring komen voor rekening van de aanvrager.’

Vervolg bijschrijven leidinggevenden

Voor KHN is het bijschrijven van leidinggevenden (die geen eigenaar zijn) op het aanhangsel bij de DHW-vergunning al lang een doorn in het oog. Daarom heeft KHN er in haar lobby voor de nieuwe Alcoholwet op ingezet dat die bijschrijvingsverplichting wordt geschrapt voor niet-eigenaren. Het resultaat is dat in principe de hoofdregel in de nieuwe Alcoholwet wordt dat ‘dag-leidinggevenden’, die geen eigenaar zijn, niet langer hoeven worden bijgeschreven op het aanhangsel van de vergunning. Wel moeten zij 21 jaar of ouder zijn en in het bezit van een diploma Sociale Hygiëne.

Voordat deze wijziging wordt doorgezet, zal vanuit het ministerie VWS eerst een onderzoek plaatsvinden naar de doeltreffendheid van het al dan niet bijschrijven van ‘dag-leidinggevenden’. Ook wordt onderzocht of er categorieën horecabedrijven worden aangewezen waarvan de leidinggevenden en/of eventueel andere categorieën medewerkers wel moeten worden bijgeschreven. De verwachting is dat de resultaten van dit onderzoek in de zomer van 2021 worden bekendgemaakt. Pas daarna zal duidelijk worden wat het vervolg van het bijschrijven van leidinggevenden zal zijn.

Lees het volledige artikel van KHN

Artikel delen