Nachtdiensten in de horeca: wat zijn de regels volgens de horeca-cao?

Nachtclub
Tags: cao

Nachtdiensten in de horeca: wat zijn de regels volgens de horeca-cao?

Is jouw horecazaak ’s nachts open? Dan gelden er volgens de horeca-cao niet alleen bepaalde regels voor arbeids- en rusttijden, ook staat vermeld hoe vaak jouw medewerkers een nachtdienst mogen draaien.

Maximaal 10 uur werken

Als horecaondernemer mag jij een medewerker per nachtdienst maximaal tien uur laten werken. En let op: er is al sprake van een nachtdienst als er tijdens een dienst meer dan één uur wordt gewerkt tussen 00.00 uur 's nachts en 06.00 uur 's ochtends. Voor nachtdiensten gelden strengere regels dan voor dagdiensten.

Rusttijd nachtdienst horeca

Is een medewerker klaar met zijn dienst en is het ná 02.00 uur, dan mag je hem de volgende nacht niet opnieuw inroosteren. Er moet minimaal veertien uur tussen de diensten zitten. Maximaal één keer per week mag je die periode inkorten tot acht uur. Maar: dat mag alleen als het soort werk of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken. Eindigt een nachtdienst vóór 02.00 uur, dan geldt net als bij dagdiensten dat je jouw medewerker daarna elf aaneengesloten uren niet mag laten werken.

'Na een nachtdienst van twaalf uur mag er minimaal twaalf uur niet gewerkt worden'

22x per jaar

Hoe vaak mag je een medewerker inroosteren voor een nachtdienst van twaalf uur in jouw horecazaak? Dat mag volgens de horeca-cao maximaal vijf keer per twee weken en 22 keer per jaar. Na een nachtdienst van twaalf uur mag er minimaal twaalf uur niet gewerkt worden. Na een reeks van drie of meer nachtdiensten mag een medewerker minimaal 46 uur niet werken.

Veel nachtdiensten?

Als een medewerker regelmatig nachtdiensten draait (zestien of meer per zestien weken), dan mag je hem niet meer dan gemiddeld 40 uur per week inroosteren binnen die 16 weken. Als de medewerker slechts af en toe een nachtdienst draait (minder dan 16 per 16 weken) geldt volgens de horeca-cao dezelfde regel als voor dagdiensten: gemiddeld maximaal 48 uur werken per week.

Fulltime ’s nachts werken is dus onmogelijk

In de horeca-cao is bepaald dat er, in afwijking van de wet, maximaal 140 nachtdiensten per jaar mogen worden gewerkt óf ten hoogste 38 uur per twee weken tussen 00.00 en 06.00 uur. Een medewerker mag niet meer dan zeven achtereenvolgende diensten werken als een van die diensten een nachtdienst is.

Deze regels maken het dus onmogelijk om ‘s nachts fulltime te werken. In de horeca-cao is overigens een uitzondering opgenomen: voor horecazaken waar uitsluitend of in hoofdzaak werkzaamheden worden verricht in de nachtdienst. Dan mogen er per vier weken maximaal 20 nachtdiensten worden gewerkt

Artikel delen