Nederlanders verdeeld over coronacheck in horeca

Nederlanders verdeeld over coronacheck in horeca

In een recent onderzoek over de nieuwe coronamaatregelen zijn de meningen van restaurantbezoekers en horecaonderenemers zeer verdeeld. Van de 1371 restaurantbezoekers die deelnamen aan het onderzoek, vindt de helft de verplichte coronacheck een goed idee. Horecaondernemers zijn minder positief gestemd.

49% vindt coronacheck een goed idee

Culinair platform Heerlijk.nl deed recent onderzoek onder 1371 restaurantbezoekers over de nieuwe coronamaatregelen. Uit de enquête blijkt dat 49% van de restaurantbezoekers de verplichte coronacheck een goed idee vindt. De respondenten denken dat op deze manier een veilig horecabezoek gewaarborgd blijft. 22,7% staat niet achter de verplichte coronacheck omdat hierdoor een deel van de samenleving wordt buitengesloten. De resterende 28,3% geeft aan alle maatregelen te willen afschaffen of de horecaondernemers de vrije keus te willen laten.

Horecaondernemers nemen duidelijk stelling

40% van de horecaondernemers geeft aan graag zelf de keus te hebben wel of niet te handhaven. Het volledig afschaffen van alle maatregelen ziet 27,5% van de ondernemers als oplossing.

De horecaondernemers nemen duidelijk stelling tegen de maatregelen en de voorgenomen versoepelingen. Van de restaurants geeft 35% aan de verplichte CoronaCheck-app niet te controleren. Een derde van de restaurants geeft aan de verplichte coronacheck na te leven. De rest laat het afhangen hoe streng de gemeente inzet op controles.

Minder gasten

In de enquête werd gevraagd naar een mogelijke effecten van het verplicht stellen van de coronacheck. Een krappe meerderheid van de bezoekers - zo'n 55% - gaf aan dat de verplichte coronacheck geen invloed heeft op het aantal horecabezoeken. Daarentegen geeft 28,9% van de horecabezoekers aan totaal geen bezoek meer te willen brengen aan een horecazaak wanneer de coronacheck verplicht is.

Op de vraag of de restaurants minder gasten verwachten door de nieuwe regeling, gaf 67,5% aan minder gasten te verwachten. Slechts 10% gaf aan juist meer gasten te verwachten. Vervolgens werd de vraag gesteld of de restaurants verwachten meer couverts te gaan verkopen door de opheffing van de 1,5 meter. Hierbij gaf 40% aan dat het aantal gelijk blijft, omdat er niet meer ruimte in het restaurant is. 37,5% geeft aan dat ze zelf nog de 1,5 meter in stand zullen houden en daardoor niet meer couverts gaan verkopen. De overgrote meerderheid van de restaurants verwacht dus door de opheffing van de 1,5 meterregel geen extra couverts te gaan verkopen.

De gehandhaafde nachtsluiting

Dat de horeca nog altijd zijn deuren na middernacht dicht moet houden, ervaart 39,5% van de horecabezoekers niet als onterecht. 32,9% zou het liefste zien dat deze nachtsluiting wordt opgeheven. Opvallend is dat een grote groep - 27,6% - geen mening heeft over het aanblijven van de nachtsluiting. Een duidelijke meerderheid van de restaurateurs - 65% - geeft aan dat de instandhouding van de nachtsluiting een slechte ontwikkeling is. Slechts 12,5% van de ondernemers staat achter deze maatregel.

Arthur Bassant, eigenaar van Heerlijk.nl: ,,De horecabezoekers lijken - in dit onderzoek - een stuk positiever gestemd dan de ondernemers zo blijkt uit ons eigen onderzoek en dat van KHN. De horeca lijkt vooral bang te zijn voor omzetverlies en het feit dat gasten niet meer of minder zullen aanschuiven. Ik denk juist dat gasten staan te springen om weer op een relatief normale manier uit eten te kunnen gaan, het grootste deel van de horecabezoekers laat zich niet tegenhouden door de verplichte CoronaCheck-app. Ze willen het leven juist vieren en de horeca een hart onder de riem steken".

Artikel delen