Lintje voor KHN-bestuurslid Jos van der Vegt

Tags: vega(n)

Lintje voor KHN-bestuurslid Jos van der Vegt

Op donderdag 26 april ontving Jos van der Vegt, lid van het landelijk bestuur van KHN, een koninklijke onderscheiding uit handen van de burgemeester van Rotterdam, de heer Aboutaleb. In de Burgerzaal van het Stadhuis werd Van der Vegt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Robèr Willemsen: "Ik ben er heel trots op dat Jos vandaag de bijzondere onderscheiding van Officier in de Orde van Oranje Nassau heeft gekregen. Dat krijgt iemand niet zo maar! Jos heeft deze koninklijke onderscheiding echt verdiend. Als KHN is het enorm belangrijk dat betrokken bestuurders tijd en energie willen steken in onze branche. En Jos is betrokken als geen ander! Hij zet zich in voor de samenleving, voor onze branchevereniging en voor de hele horeca. Ik wil hem dan ook van harte feliciteren hem met deze bijzondere onderscheiding: wat mij betreft is dit een lintje met een gouden randje.”

Wereldberoemd in Rotterdam
Van der Vegt ontving de koninklijke onderscheiding vanwege zijn verdiensten op velerlei vlakken. Natuurlijk voor zijn inzet als directeur van Rotterdam Ahoy, waarbij hij zich enorm heeft ingespannen voor de gebiedsontwikkeling rondom Ahoy en het Zuidplein in Rotterdam. Hij is ‘Wereldberoemd in Rotterdam’. Niet alleen in zijn hoofdfuncties maar ook in diverse nevenfuncties heeft Jos zich ingezet voor de samenleving en ondernemend Rotterdam. Diezelfde betrokkenheid toonde Van der Vegt voor de horeca. Hij was 6 jaar actief in het landelijk bestuur van KHN en maakte zich hard door goede arbeidsvoorwaarden en een gelijk speelveld. De koninklijke onderscheiding die Van der Vegt vandaag kreeg, is dan ook een kroon op al zijn werk.

Van der Vegt reageerde blij verrast: “Ik ben behoorlijk nuchter, maar vind het heel bijzonder dat hier veel mensen bij betrokken zijn en moeite voor hebben gedaan. Dat raakt me echt."

Koninklijke onderscheiding
Een onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau is weggelegd voor 'mensen die voor de bijzondere wijze waarop zij aan hun activiteiten inhoud hebben gegeven, waardering en erkenning verdienen vanuit de samenleving'. Dit jaar zijn er tijdens de Lintjesregen 2907 personen gedecoreerd: 1048 vrouwen en 1859 mannen.

Artikel delen