Werkgevers: doe tijdig loonaangifte

Werkgevers: doe tijdig loonaangifte

Belastingdienst: tijdige loonaangifte is van groot belang voor Noodfonds, de aangifte hoeft nog niet te worden betaald bij uitstel.

Het is heel belangrijk dat werkgevers tijdig aangifte doen, aldus de Belastingdienst. De gegevens uit de loonaangifte worden namelijk gebruikt door het UWV voor de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-regeling. Dit noodfonds is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies, te compenseren en te zorgen dat zij hun werknemers kunnen doorbetalen.

Actuele gegevens

Om goed uitvoering te geven aan de NOW-regeling, is het belangrijk dat de Belastingdienst en het UWV op tijd te beschikt over zo actueel mogelijke gegevens. Daarmee kan zo snel mogelijk worden berekend waar werkgevers en werknemers die thuis komen te zitten of ziek worden recht op hebben. De aangifte hoeft, als uitstel van betaling wordt aangevraagd, nog niet worden betaald.

Bijzonder uitstel geldt alleen voor betaling 

De Belastingdienst heeft begrip voor de lastige situatie waarin ondernemers zich bevinden. Daarom heeft het kabinet besloten dat werkgevers/ondernemers die in betalingsproblemen zijn gekomen door het coronavirus, in aanmerking komen voor bijzonder uitstel van betaling. Deze regeling geldt voor de betaling van de loonheffingen, maar ook voor de betaling van omzetbelasting (btw), inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

In betalingsproblemen gekomen? Vraag dan betalingsuitstel aan. Dat werkt als volgt:

Je doet (loon)aangifte voor de uiterste aangiftedatum. Deze datum staat in het jaaroverzicht da je in december ontving. Je hoeft de aangifte echter nog niet te betalen. Ongeveer 3 weken na de uiterste aangiftedatum ontvang je een naheffingsaanslag. De boete voor het niet op tijd betalen van de aangifte hoef je niet te betalen. Je kunt uitstel aanvragen nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen. Dit kun je doen via een verzoek om uitstel met de vermelding dat je door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Noem in de brief in ieder geval het kenmerk van uw belastingaanslag.

Stuur de brief naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Nadat het verzoek is ontvangen, stoppen de invorderingsmaatregelen en wordt de betaalverzuimboete kwijtgescholden. Je krijgt in deze situatie automatisch 3 maanden uitstel en hoeft daarniets voor te doen.

Let op:

Het verzoek geldt als een verzoek om uitstel van betaling. Het geldt niet als uitstel voor het doen van aangifte. De Belastingdioenst vraagt de aangifte gewoon op tijd te doen.

Mocht aangifte doen op dit moment echt niet lukken? Vraag dan uitstel aan voor het doen van loonaangifte.

Stuur in dat geval een schriftelijk verzoek voor uitstel van aangifte naar:
Belastingdienst
Postbus 8738
4820 BA Breda

Meer over deze en andere regelingen leest je hier

Wekelijks tips ontvangen en andere nutiige informatie? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief! 

Tags: 
Artikel delen