Consument verwacht hulp bij verduurzaming

Consument verwacht hulp bij verduurzaming

Uit de monitor Duurzaamheid blijkt dat de consument wil dat overheid en bedrijven voortouw nemen bij verduurzaming. 

Nederlanders verwachten vooral op het gebied van voeding, kleding en recreatie een grote bijdrage te kunnen leveren aan de verduurzaming van de maatschappij. Voor mobiliteit, energie en wonen kijken zij juist naar de overheid; een grote meerderheid verwacht dat bedrijfsleven en overheid op die terreinen een voortrekkersrol vervullen. Dit en meer concludeert ABN AMRO in de tweede editie van de Monitor Duurzaamheid, die zij elk kwartaal in samenwerking met PanelWizard verricht onder ruim duizend Nederlanders. Deze monitor meet de mate waarin de Nederlander duurzaamheid onderdeel van zijn leven maakt en heeft als doel om vast te stellen wat nodig is om bij de consument veranderingen teweeg te brengen.

Herkomst en duurzaamheid 
Ongeveer één op de drie Nederlanders ziet voor zichzelf een voortrekkersrol weggelegd als het gaat om de verduurzaming op het gebied van voedsel. Consumenten zijn al bewust bezig met duurzaamheid als het gaat om voedsel. Zo geeft 60 procent van de Nederlanders aan zo min mogelijk voedsel weg te gooien, koopt 30 procent zo veel mogelijk seizoengroente en -fruit en eet 27 procent bewust geen vlees. Tegelijkertijd vindt een vijfde van de Nederlanders dat bedrijven de voornaamste rol moeten pakken om er voor te zorgen dat verduurzaming op het terrein van voedsel in een stroomversnelling komt. Zo zijn voedselketens complex, is niet altijd duidelijk waar ingrediënten vandaan komen en hoe duurzaam producten zijn. Op het gebied van kleding geeft ruim 60 procent van de consumenten aan hun kleren zo lang mogelijk te gebruiken of een tweede leven te geven door het te verkopen, ruilen of aan een goed doel te geven. Opnieuw vinden zij echter dat een deel van de verantwoordelijkheid voor de verduurzaming van de kledingproductie bij het bedrijfsleven ligt. Zo kunnen kledingmerken in productielanden productieprocessen samen met fabrikanten, overheden en ngo’s beter inrichten.

Het hele rapport is hier te downloaden.

 

Artikel delen