KNH blij met voorstel Drank- en Horecawet

KNH blij met voorstel Drank- en Horecawet

De Drank- en Horecawet is een belangrijke wet voor de horeca. In de wet staat wie alcohol mag verkopen, waar het mag worden verkocht en onder welke omstandigheden.

Staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft op 28 maart een voorstel gepubliceerd om deze wet te vernieuwen. KHN is blij met een aantal van de aanpassingen die de staatssecretaris voorstelt, waaronder het feit dat de wedervertrekker strafbaar wordt. Lees meer over het voorstel voor de nieuwe wet en de reactie van KHN. 

Wederverstrekker strafbaar
In het wetsvoordstel wordt geregeld dat ook de wederverstrekker, strafbaar is. Het gaat dan om iemand ouder dan 18 jaar (niet de barman of barvrouw) die alcohol doorgeeft aan een minderjarige. KHN pleit al jaren voor dit punt en we zijn dan ook heel blij dat dit er komt.

Leeftijdscheck bij online aankoop alcohol
In de nieuwe wet wordt de ‘verkoop op afstand’ (verkoop via internet) van alcohol en de naleving van de leeftijdgrens geregeld. Online verkopers van alcohol moeten een leeftijdverificatiesysteem invoeren waarbij de leeftijd zowel bij de (online) aankoop als bij de aflevering van de alcohol moet worden gecheckt. Uiteraard moet dit systeem nog verder worden uitgewerkt. KHN vindt het logisch dat ook bij online verkoop van alcohol moet zijn geregeld dat de leeftijd van de koper wordt gecheckt, net zoals we in de horeca een leeftijdscheck doen als jongeren alcohol willen kopen.

Tijdens opleiding mag jongere alcohol verstrekken
Het wordt mogelijk dat scholieren jonger dan 16 jaar tijdens hun opleiding alcohol kunnen verstrekken in een horecabedrijf. Tot nu toe mag dat pas vanaf 16 jaar, maar dat blijkt in de praktijk voor sommige scholieren niet werkbaar. We zijn blij dat de nieuwe wet tegemoet komt aan de praktijk. In de wet wordt ook vastgelegd dat stuntprijzen/acties van supermarkten (en andere verkopers van alcohol ‘voor gebruik elders dan ter plaatse’) niet verder mogen gaan dan 25% korting op de normale verkoopprijs. Het wel of niet aan banden leggen van happy hours in de horeca (tot max 60% van de normale verkoopprijs) blijft een lokale bevoegdheid van gemeenten!

Inrichtingseisen bijna helemaal van de baan
Het inrichtingenbesluit Drank en Horecawet wordt vrijwel geheel geschrapt. Alleen een aantal regels met betrekking tot slijterijen blijft bestaan. Voor horecabedrijven waar alcohol wordt verkocht betekent dit dat ‘alleen’ de regels van het Bouwbesluit gelden. De eisen voor toiletten worden bijvoorbeeld minder streng (niet meer de eis van een voorportaal bijvoorbeeld) en ook de speciale ventilatie-eisen, hoogte-eisen en de minimale oppervlakte-eis van 35m2 komen te vervallen. KHN pleit al jarenlang voor een drastische aanpassing van het inrichtingenbesluit. De voorgestelde wijziging zorgt er voor dat de regels voor gebouwen waar mensen samen komen gelijk worden getrokken. Een goede zaak!

Wat regelt het concept wetsvoorstel niet?
Het wetsvoorstel zegt niets over blurring. We weten dat het VVD-Tweede Kamerlid Erik Ziengs vergevorderde plannen heeft om een wetsvoorstel in te dienen dat het mogelijk moet maken dat winkeliers (onder bepaalde voorwaarden) ook alcohol mogen verkopen die ter plekke wordt gedronken. Dat zou betekenen dat zij dus horeca-activiteiten verrichten. Ziengs geeft al langer aan dat hij het dan ook makkelijker wil maken voor horeca met een DHW-vergunning om 'aan retail te doen'. Nu is verkoop van alcohol en retail in de zelfde ruimte niet toegestaan. Hoe de plannen van Erik Ziengs er precies uit gaan zien, en hoe we die plannen dan moeten zien ten opzichte van het concept wetsvoorstel van de staatssecretaris, is nu nog onbekend. Maar uiteraard informeren we je zodra daar meer over bekend is.

Lees hier meer over het standpunt van  KHN over blurring en wat KHN vindt van het wetsvoorstel. 

 

Artikel delen