KHN lanceert protocol (adviesdocument)

KHN lanceert protocol (adviesdocument)

KHN heeft gisteren het Protocol Heropening Horeca naar alle leden verstuurd. Hierin staan richtlijnen hoe de verschillende horecasectoren vanaf 1 juni te werk zouden kunnen gaan. Belangrijk om op te merken is dat dit document geen juridische status heeft. Wetten en noodverordeningen gaan voor protocol. 

Een aantal dingen die in het document, bedoeld voor restaurants, cafés, hotels, fastservice bedrijven en zaalbedrijven staan:

*Aan een tafel mogen maximaal 4 personen zitten, tenzij het gaat om een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat. NB: ingevolge de lokaal/regionaal geldende noodverordening kan een ander maximum (minder of meer) aantal personen zijn toegestaan, in dat geval geldt de bepaling uit de noodverordening.

*Aan de bar mogen maximaal 4 personen naast elkaar staan of zitten, tenzij het gaat om een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat. NB: ingevolge de lokaal/regionaal geldende noodverordening kan een ander maximum (minder of meer) aantal personen zijn toegestaan , in dat geval geldt de bepaling uit de noodverordening.

*Op het terras mogen uitsluitend zitplaatsen zijn.

*Zorg dat iedereen zoveel mogelijk 1,5m afstand tot elkaar kan houden. Dat geldt zowel binnen als buiten. Dat geldt voor medewerkers, gasten, maar ook afhalers, bezorgers en leveranciers

*Restaurants moeten met reserveringen werken, er vindt een controlegesprek plaats voordat de gast binnenkomt (over gezondheidsklachten) en de gast wast zijn handen bij binnenkomst.

*Zorg voor minimaal 1,5 meter afstand tussen de tafels, tenzij de tafels van elkaar zijn gescheiden door een schot of transparant scherm.

*Als het controlegesprek bij de ontvangst heeft plaats gevonden, mogen medewerkers binnen 1,5m aan tafel de bestelling opnemen, uitserveren en afruimen terwijl de gasten aan tafel zitten.

*Bediening aan tafel op het terras (incl bestelling opnemen en afruimen) kan alleen plaats vinden als er een controlegesprek heeft plaats gevonden met de gasten om de gezondheidsrisico’s in te schatten en er geen gezondheidsrisico’s zijn vastgesteld. 

*Werkplekken moeten 1,5 meter van elkaar worden gerealiseerd. Uitzonderingen: 

>Als er een goede, fysieke afscheiding gecreeerd kan worden tussen werkplekken, bijvoorbeeld door een (tijdelijke) wand of PVCscherm.

>De medewerkers moeten dagelijks een controlegesprek over hun gezondheid hebben met de werkgever voor aanvang van de werkzaamheden en gezond worden bevonden. Smart distancing is hierbij het uitgangspunt.

*Voorkom permanente kruislijnen in de keuken zodat collega’s niet binnen 1,5 meter van elkaar komen.

KHN is van mening dat de horecabranche op deze wijze verantwoord open kan en dat we hiermee kunnen laten zien dat horecaondernemers en gasten de heropening samen verantwoord tot een succes kunnen maken. Belangrijk te weten is dat dit grove hoofdlijnen betreffen. Het advies van KHN is om hiernaast voor elk bedrijf of keten een eigen handboek te maken om daar de bedrijfsspecifieke, keten- of merk specifieke of locatie specifieke maatregelen in vast te leggen. Indien ingevolge de lokaal/regionaal geldende noodverordening afwijkende regels worden opgelegd, bijvoorbeeld een afwijkend aantal toegestane personen aan tafel of bijvoorbeeld op het terras (dat kan zijn meer of minder toegestane personen), dan gelden de bepalingen uit de noodverordening. Het protocol is een levend document, dat zelfs per dag kan veranderen. Naar de landelijke opgestelde richtlijnen, kunnen veiligheidsregio’s afwijken en hun eigen (aanvullende of aangepaste) voorwaarden hanteren.

Tags: 
Artikel delen