Lening voor de horeca: zo overtuig je de bank volgens Stef Driessen

Banklening voor de horeca

Lening voor de horeca: zo overtuig je de bank volgens Stef Driessen

Nederlandse mkb-bedrijven haken sneller af tijdens het financieringsproces dan kleine buitenlandse bedrijven. Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau Oliver Wyman. Leningen voor de horeca zijn duur, de zoektocht is ingewikkeld en de kans dat je geld krijgt is klein. Stef Driessen, horecaspecialist bij de ABN Amro, legt in zes stappen uit hoe je de bank tóch overtuigt.  “En dat is geen hogere wiskunde.”

Tekst: Stef Driessen

 

Stap 1: Wie wordt de kredietnemer?

Wie beslist en is tekenbevoegd? Uit het ondernemingsplan moet blijken wie de eigenaren zijn en over welke ervaring zij beschikken. Zo kan de bank een inschatting maken van de kans dat eventueel gelden weglekken naar andere activiteiten van deze eigenaren, of dat deze activiteiten juist de kredietaanvraag versterken. Gebrek aan inzicht om dit te kunnen bepalen, is momenteel de belangrijkste reden voor een kredietafwijzing.

Stap 2: Wat is het verdienmodel?

Met welke activiteiten worden welke doelgroepen bereikt en hoe verhoudt dit zich tot de concurrentie? Met name dat laatste wordt nog wel eens onderschat. Zo nam het aantal bezorgrestaurants in Nederland tussen januari 2020 en oktober 2023 met liefst 51 procent en 1.570 locaties toe, terwijl de vraag stagneert en er ook aan bezorgers een tekort is.

'Banken geven de voorkeur aan duurzame initiatieven'
Vergelijk dat eens met strandpaviljoens of horeca in natuurgebieden. Die zijn in trek, omdat steeds meer mensen wandelen, fietsen of in de natuur recreëren. Bovendien zijn deze ondernemers goed beschermd tegen concurrerend aanbod, omdat je niet makkelijk kan bouwen in de natuur. Daarnaast geven banken de voorkeur aan duurzame initiatieven. Dit is een steeds belangrijker onderdeel van een financieringsaanvraag. Ondernemers doen er goed aan wanneer ze in hun bedrijfsplan aangeven hoe ze hun energieverbruik en voedselverspilling verminderen. Dat versterkt doorgaans ook de binding met medewerkers, gasten en buurtbewoners.

Stap 3: Wat is de kwaliteit van het management en de managementinformatie?

Banken willen informatie die hen in staat stelt om een inschatting te maken van de aanwezige vakkennis van de managers en of deze in staat zijn om een goed team te bouwen en behouden. Daarnaast is het van belang dat de managers doorlopend inzicht hebben in de bedrijfsvoering. Dit is het punt van de managementinformatie, dat helaas vaak wordt onderschat. De reden dat banken graag franchisenemers van McDonald’s en Domino’s financieren komt mede voort uit de kwaliteit van hun financiële rapportages. Deze restaurantmanagers kunnen in overleg met elkaar hun propositie aanscherpen. Heeft een ondernemer deze luxe niet, dan biedt het uitkomst om de hulp in te roepen van een kritische accountant die soortgelijke klanten heeft.

Stap 4: Wat is de kredietbehoefte en de eigen inbreng?

In de horeca streeft de bank naar een minimale eigen inbreng van 30 procent van de totale investering of van het balanstotaal. Een lening voor je horecazaak waarvan de verplichtingen worden achtergesteld op die van de bank telt mee als eigen inbreng. Dat is ook zo bij vooruitbetaalde kortingen van brouwers en verhuurders, hoewel dit de onderhandelingsruimte van ondernemers beperkt en daarmee ook de marge die zij kunnen realiseren. Crowdfunding wordt zelden gezien als eigen inbreng, omdat er dikwijls hoge rente- en aflossingsverplichtingen aan hangen.

Stap 5: Hoe wordt terugbetaald en waar blijkt dit uit?

In een huurpand financiert de bank doorgaans twee tot drie keer het bedrijfsresultaat vóór rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA). Die bepalen we op basis van historische resultaten én verwachtingen van de ondernemer. De bank zet de financiële verwachtingen af tegen branchegemiddelden en bespreekt de oorzaken van afwijkingen hiervan. Daarnaast bespreken we de ontwikkelingen in de markt. Al vóór corona was digitaal bestellen en betalen in trek en waren de personeelstekorten hoog. Ook deden horecazaken met buitenruimte het al vaak beter dan zaken zonder terras. Deze trends winnen de komende jaren aan kracht en daarom wil de bank voor een horecalening weten hoe ondernemers hierop inspelen.

'Een belangrijk element is de looptijd van het krediet'

Stap 6: Welke kredietvoorwaarden?

Een belangrijk element is de looptijd van het krediet. Als de bank de inventaris financiert in een huurpand, wordt het krediet dikwijls in vijf jaar afgelost, mits dit past binnen het huurcontract. Als de bank ook het vastgoed financiert, is de terugbetalingstermijn langer. Dat vereist wel dat de ondernemer prognoses kan geven voor een langere duur en in staat is te blijven investeren, want zonder herinvesteringen ‘veroudert’ het verdienmodel.

Stef Driessen

Stef Driessen is horecaspecialist bij ABN Amro en schrijft columns voor Entree Magazine. Stef Driessen

 

Artikel delen