Stef Driessen: 'Goedkoop bankkrediet regel je zo'

Goedkoop Bankkrediet

Stef Driessen: 'Goedkoop bankkrediet regel je zo'

Een bankkrediet voor de verbouwing en inrichting van een huurpand wordt meestal in vijf jaar terugbetaald. De rente op zo’n lening varieert van 2 tot 6 procent. Deze relatief grote bandbreedte wordt veroorzaakt door verschillen in onderpand en kredietklasse. Ondernemers hebben meer invloed op deze factoren dan zij zelf vaak vermoeden. Stef Driessen van ABN AMRO legt uit hoe je als horecaondernemer goedkoop bankkrediet regelt.

De meeste huizeneigenaren weten het al. Voor de hypotheekrente is de verhouding tussen de waarde van de woning en de hoogte van de hypotheek van belang. Is op het moment van verlening van de lening de waarde van de woning gestegen of is er afgelost op de hypotheek? Dan komt de huiseigenaar dikwijls in aanmerking voor minder hypotheekrente.

Borgstellingskrediet

Ook bij bedrijven die geld lenen speelt de waarde van het onderpand een rol bij het bepalen van de rentetarieven. Bij nieuwe of aanvullende kredieten wijst de bank horecaondernemers daarom graag op het borgstellingskrediet. De overheid staat dan garant voor 45 procent tot 80 procent van het leenbedrag. Dit levert na betalen van de eenmalige premie aan de overheid altijd een scherpere rente op.

Wat lang niet iedereen weet, is dat ondernemers aan meer knoppen kunnen draaien. Zo kijkt de bank bij het bepalen van de kredietklasse naar de winstgevendheid, de balans en het bankrekeningverloop van te financieren bedrijven.

De winstgevendheid

Uiteraard is vooral de winstgevendheid van het te financieren bedrijf belangrijk bij het bepalen van de kredietklasse. Deze bepaalt immers de terugbetaalcapaciteit.

De meest eenvoudige manier om de winstgevendheid te verhogen, is om verlieslatende omzet te lozen. Dat is bijvoorbeeld omzet die op maandagochtend wordt gerealiseerd. De variabele kosten zijn bij veel horecaondernemingen dan hoger dan de opbrengsten. Door de winstgevendheid per uur of per activiteit in beeld te brengen, kunnen beslissingen over het op- en afschalen hiervan worden genomen. Dit is een zinvolle oefening nu personeelstekorten de capaciteit bij veel horecazaken negatief beïnvloeden.

Een vereenvoudigde menukaart, geautomatiseerde inkoop en aandacht voor voedselverspilling kunnen de winstmarges in de horeca helpen verdubbelen. Bovendien verbetert meer aandacht voor de inkoop dikwijls de ‘current ratio’. Deze maatstaf geeft aan in welke mate kortlopende schulden kunnen worden terugbetaald. Die inschatting is belangrijk bij het bepalen van de kredietklasse.

Blijft het personeelsverloop de komende jaren laag? In dat geval neemt de arbeidsproductiviteit doorgaans toe, wat wel tot 6 procent extra winstmarge op kan leveren. Ook de inzet van bestelzuilen en chatbots kunnen op termijn helpen bij het verbeteren van de winstgevendheid en daarmee de kredietklasse.

De balans

Ook van belang voor de kredietklasse is de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal van een bedrijf. Ondernemers kunnen dit beïnvloeden door dividenduitkeringen en privé-onttrekkingen te beperken in de periode voor een herfinanciering. Het verstoppen van deze uitkeringen via leningen aan de eigenaren is zinloos, omdat de bank dit soort leningen corrigeert in haar kredietmodellen. Om die reden zet ook een sale & leaseback-constructie niet altijd zoden aan de dijk. Dit leidt weliswaar tot een kortere balans, maar er staan altijd extra verplichtingen tegenover.

Dat laat onverlet dat een balans wel degelijk kan worden opgepoetst. Zo bedingen horecaondernemers vaak kortingen bij hun verhuurder en leveranciers. Aanleiding is bijvoorbeeld de vele bouwkundige verbeteringen die de ondernemer doorvoert in het huurpand. Ons advies: probeer kortingen van verhuurders en leveranciers altijd vooraf te ontvangen. Dat verbetert doorgaans de kredietklasse en levert dan een scherpere bankrente op.

De kredietklasse verbetert ook als een of meer schuldeisers van de horecaondernemer bereid zijn om een standaard achterstellingsakte te tekenen. Hierin staat dat de rente- en aflossingen aan de bank voorrang krijgen op de verplichtingen aan de schuldeiser. Uiteraard kan deze afspraak opnieuw worden bekeken als de onderneming weer over een gezond eigen vermogen en goede financiële vooruitzichten beschikt.

Tot slot is het zinvol om te overtollige kasgelden te gebruiken om kortlopende schulden af te lossen. Saldeer in ieder geval de vorderingen van en aan dezelfde partijen, want dit leidt tot een korte balans. Maar let daarbij goed op de ontwikkeling van uw bankrekeningverloop.

Bankrekeningverloop

Het bankrekeningverloop is inmiddels een belangrijk onderdeel van de kredietklasse in het midden en kleinbedrijf. Deze wordt maandelijks bepaald, door de inkomende en uitgaande betalingen op de bankrekening geautomatiseerd te vergelijken met eerdere perioden.

Bankiert een bedrijf vaak tegen de kredietlimiet aan, dan levert dat minpunten op. Uw bankier moet dan bovendien aan zijn risicomanagers uitleggen wat er allemaal aan de hand is bij het gefinancierde bedrijf.
Spuit het geld er tijdens het hoogseizoen uit, dan verbetert dat het bankrekeningverloop. Daardoor is het voor veel horecaondernemers slim om de herfinanciering te regelen net ná het terrasseizoen.

Het is verstandig om ook het betalingsverkeer te concentreren bij één bank. Dan biedt het bankrekeningverloop een vollediger beeld. Uiteraard helpt ook het digitaliseren van geldstromen. Digitaal betalen is sneller, veiliger en dus ook goedkoper dan contant betalen. Het verbetert daarmee zowel het bankrekeningverloop als de winstgevendheid. Zo bezien hebben horecaondernemers dus veel invloed op in welke kredietklasse zij door de bank worden ingedeeld en daarmee op de te betalen bankrente.

Artikel delen