Branchenieuws
Foto 123rf.com en KHN

Moet ik oproepkrachten (blijven) betalen?

Hoe zit het met oproepkrachten die nu niet kunnen werken? Moet je deze medewerkers (blijven) betalen? Zit er nog verschil tussen werknemers met een oproepovereenkomst dat een echt nul-urencontract is en werknemers met een min-maxcontract als oproepovereenkomst? En wat zijn de consequenties voor de NOW-regeling. KHN geeft advies.

Bron: KHN

De reeds gewerkte uren van oproepovereenkomsten moeten worden betaald. Maar nu er geen werk is, omdat jouw bedrijf dicht is, hoef je de werknemer met die oproepovereenkomst met echte nul-uren (cao horeca: invalkracht nul-uren) niet op te roepen en ook niet door te betalen. Voor werknemers met de oproepovereenkomst met een min-maxcontract geldt: je hoeft alleen de garantie-uren (de minimale uren) door te betalen. Dit geldt voor oproepkrachten die korter dan twaalf maanden in dienst zijn en voor wie nog geen urenaanbod gedaan hoeft te worden op basis van de Wab (Wet arbeidsmarkt in balans). En voor degenen die in dit kader een eerder aanbod hebben afgewezen.

Doet een oproepkracht beroep op aanspraak urenomvang dienstverband?

Op het moment dat een medewerker nu een weerlegbaar beroep doet op het rechtsvermoeden van de omvang van het dienstverband zul je die uren vanaf het moment dat hierop een beroep wordt gedaan in principe als vaste uren moeten betalen. Dit geldt dan alleen voor de toekomst en heeft geen terugwerkende kracht naar de afgelopen periode. Wanneer de medewerker hier geen beroep op doet, dan ben je niet verplicht om door te betalen over het gemiddelde van de afgelopen dertien weken.

Consequenties doorbetalen oproepkrachten voor NOW-regeling

Kies je er voor om oproepkrachten door te betalen op basis van het gemiddelde van afgelopen dertien weken, dan wordt dit gemiddelde wel meegenomen in de loonsom waarvan je een percentage vergoed krijgt op grond van de NOW-regeling.

Gerelateerd nieuws