toeristische verhuur kamer woning
Branchenieuws

Maatregelen toeristische verhuur woonruimte

Dinsdagmiddag hebben alle partijen in de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘toeristische verhuur van woonruimte’ van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken). Met deze wet krijgen gemeenten vanaf 1 januari 2021 meer instrumenten in handen om toeristische verhuur van woningen aan banden te leggen. 

Toeristische verhuur van woningen aan banden gelegd

Met deze wet krijgen gemeenten meer instrumenten in handen om toeristische verhuur van woningen aan banden te leggen. Hiervoor kunnen gemeenten bijvoorbeeld een registratieverplichting, nachtencriterium of vergunningsplicht instellen. Deze maatregelen kunnen zowel voor een hele gemeente als voor bepaalde wijken gelden.

De basis voor gemeenten om zulke maatregelen in te stellen ligt in de schaarste aan woonruimte of leefbaarheid van de buurt of gemeente. In een later stadium volgen extra verplichtingen voor platforms als AirBnB. De KHN is blij met deze politieke steun om de illegale verhuur van woonruimte verder aan te pakken.

Geen advertenties op AirBnB zonder registratienummertoeristische verhuur woning aan banden

In de nieuwe wet is opgenomen dat gemeenten een verplichte registratie van aanbieders kunnen instellen. Eerder sprak KHN zich al uit om daarnaast meer verplichtingen voor platforms op te nemen en dit pleidooi is overgenomen door de Tweede Kamer.

Bijna alle fracties in de Tweede Kamer stemden daarom voor het amendement van VVD (Koerhuis) en GroenLinks (Smeulders) om platforms te verplichten het registratienummer te vermelden bij advertenties op hun website. Dit betekent dus dat platforms in het vervolg advertenties van illegale verhuur van woningen (zonder registratienummer) moeten verwijderen.

Extra verplichtingen voor platforms

Naast het wetsvoorstel zijn er dinsdagmiddag verschillende amendementen aangenomen om het wetsvoorstel te verscherpen. Zo moeten zij bijvoorbeeld verplicht informatie opgeven en worden platforms verplicht om advertenties van de website te weren als het maximum aantal verhuurde nachten is overschreden. Ook liggen er nog verschillende moties om de aansprakelijkheid van platforms te vergroten.

Wanneer gaat de nieuwe wet in?

Nu de Tweede Kamer met de wet heeft ingestemd, is het de beurt aan de Eerste Kamer om voor het einde van het jaar over het wetsvoorstel te stemmen. De verwachting is dat de wet ‘toeristische verhuur woonruimte’ vanaf 1 januari 2021 gaat gelden. De extra verplichting voor platforms met betrekking tot de registratieplicht volgt later in het jaar (zomer 2021).

Voor meer informatie over het wetsvoorstel, lees het hele artikel van de KHN.

Reacties

Reactie toevoegen