Vakbonden reageren op KHN
Branchenieuws
Foto 123FR.com

Vakbonden reageren op staken KHN

FNV Horeca en CNV Vakmensen betreuren ten zeerste dat Koninklijke Horeca Nederland heeft aangegeven het overleg met hen te staken. Entree Magazine plaatste hier eerder vandaag een artikel over

FNV Horeca en CNV Vakmensen hebben met KHN maar eenmaal formeel overleg gevoerd de afgelopen periode. Dit overleg ging vooral over de maatregelen om uitstel van de betaling van vakantiegeld mogelijk te maken en om pensioenopbouw tijdelijk op te schorten. FNV Horeca en CNV Vakmensen zijn niet bereid om hier collectieve afspraken over te maken.

Vakantiegeld en pensioen

Vakantiegeld is een reservering die een werkgever maakt op het salaris van een medewerker. Een gezonde onderneming reserveert deze gelden, zodat hij deze uiterlijk in de maand juni kan uitkeren. Dit betekent dat er op dit moment voor tien maanden vakantiegeld gereserveerd zou moeten zijn. Het salaris van een horecamedewerker is gemiddeld gezien niet erg hoog. Daarnaast gebruiken veel medewerkers het vakantiegeld om bijvoorbeeld gemeentelijke heffingen of openstaande rekeningen te betalen. Zij hebben geen financiële ruimte om een buffer op te kunnen bouwen.

Pensioen is een primaire arbeidsvoorwaarde en is net als het vakantiegeld, uitgesteld loon. Het effect van het stopzetten van het afdragen van pensioen over negen maanden biedt voor werkgevers wellicht op de korte termijn verlichting, maar kunnen voor medewerkers op de lange termijn gelden zijn die hard nodig zijn om tijdens pensioen in dagelijkse levensbehoefte te voorzien. Overigens betalen werkgevers alleen pensioenafdracht voor werknemers vanaf 21 jaar.

In de NOW-regeling is een opslag opgenomen die ervoor moet zorgen dat zowel vakantiegeld en pensioenopbouw kunnen worden doorbetaald. Volgens Jacqueline Twerda, bestuurder van CNV Vakmensen, zijn de bonden zeker bereid om mee te helpen. "De vakbonden zijn enorm bereid om er alles aan te doen als het om werkgelegenheid gaat. Maar als het gaat om vakantiegeld en pensioenpremie, dat hoort bij ondernemen. Mensen hebben voor de coronacrisis tien maanden hard meegewerkt aan de omzet en winst. Het vakantiegeld had al gereserveerd moeten zijn."

Gezamenlijke lobby

Vakbonden hebben voorgesteld aan KHN om gezamenlijk de lobby richting het kabinet en in het bijzonder minister Koolmees te intensiveren. Hier was KHN echter niet toe bereid. Het is duidelijk dat de NOW op een aantal punten tekortschiet. De werkgeverslasten worden vanuit de NOW niet volledig gedekt en inmiddels blijkt ook dat de 90 procent tegemoetkoming op de loonsom in werkelijkheid niet hoger is dan 80 procent. Daarnaast is er nog geen passende oplossing voor seizoenbedrijven en bedrijven die pas dit jaar gestart zijn. Vakbonden vinden dan ook dat het kabinet de sleutel in handen heeft om de werkgelegenheid in stand te houden. Vakbonden sluiten dan ook aan bij de oproep van de Stichting van de Arbeid om de loonsom met 100 procent te vergoeden, in plaats van 90 procent en de 30 procent opslag te verhogen naar 40 procent.

Afspraken

KHN adviseert haar leden om individueel afspraken te maken met medewerkers. Binnen de ruimte die de cao biedt is dat onder voorwaarde mogelijk. Inmiddels zijn er al voorbeelden van bedrijven die in goed overleg afspraken hebben gemaakt met hun medewerkers. FNV Horeca en CNV Vakmensen hebben uiteraard begrip voor medewerkers die bereid zijn om hun werkgever te steunen. FNV Horeca en CNV Vakmensen zullen er alles aan doen om medewerkers zo goed mogelijk voor te lichten en te ondersteunen in deze tijd. Edwin Vlek, bestuurder FNV Horeca: “Werkgevers zullen er op dit moment alles aan doen om afspraken te maken met medewerkers. Het mag alleen niet zo zijn dat de risico’s zomaar bij de medewerker worden neergelegd. Medewerkers doen zich er verstandig aan om zich goed te laten informeren.”

Goed op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de horeca tijdens de coronacrisis? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief! 

Gerelateerd nieuws

KHN staakt overleg met vakbonden
maandag 20 april 2020