ABN AMRO: zó staat de vrijetijdssector ervoor

ABN AMRO: zó staat de vrijetijdssector ervoor

Wat zijn de economische ontwikkelingen voor de vrijetijdssector in Nederland? ABN AMRO heeft daarover het rapport ‘Stand van de leisure’ gemaakt. Lees hier de belangrijkste uitkomsten. Onderin vind je een link naar het volledige rapport.

Meer bestedingen in cafés, 100 restaurants opgeheven

abn amro

*Bestedingen in bars/cafés groeiden met 66 procent ten opzichte van april 2020. Echter dit is nog steeds 75 procent minder dan in 2019. De bars en cafés doen het dus wel beter dan in april 2020 toen er 85 procent minder dan in 2019 besteed werd. De terrassen, die sinds 28 april weer beperkt open mogen, zullen in de komende maand voor een verhoging van de bestedingen zorgen.

*Het aantal opheffingen in de leisure is weer afgenomen na een stijging in de vorige drie kwartalen. Toch geeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan dat er relatief veel cafetaria’s en snackbars worden opgeheven. Ook geeft het CBS aan dat het aantal opgeheven restaurants aanzienlijk is. Er werden 105 cafetaria’s opgeheven en 100 restaurants.

95 nieuwe restaurants erbij, aantal faillissementen beperkt

*Toch zijn er cafetaria-ondernemers die de toekomst zonnig in zien. Afgelopen kwartaal werden 130 bedrijven in deze categorie gestart. Het aantal opgerichte restaurants is aan de lage kant met maar 95 oprichtingen. In het eerste kwartaal van 2020 waren dat er nog 140.

*Ondanks de verplichte sluitingen en grote dalingen in de omzet van veel leisurebedrijven, is het aantal faillissementen tot en met maart beperkt gebleven. Door kapitaalstortingen van ondernemers, steunmaatregelen van de overheid en uitstel van betalingen bij de banken en de belastingdienst zijn veel bedrijven overeind gebleven. Het totaal aantal faillissementen in 2020 (406) was vrijwel gelijk aan het totaal aantal in 2019 (407).

Ondernemersvertrouwen daalt

*Na een opleving in het laatste kwartaal van 2020 door de goedkeuring van verschillende vaccins, is in het eerste kwartaal van dit jaar het ondernemersvertrouwen weer gedaald. Cijfers over het ondernemersvertrouwen in het tweede kwartaal van 2021 volgen halverwege mei.

abn amro

reated by dji camer

*Het aantal buitenlanders dat begin dit jaar overnachtte in Nederland was 92 procent lager dan vorig jaar. Hierdoor is het aandeel buitenlanders in het aantal overnachtingen gedaald van 42 procent in 2020 tot 10 procent in 2021. Ook het aantal overnachtingen van Nederlanders blijft achter bij vorig jaar en is gedaald met 47 procent. In de transactiedata van ABN AMRO zijn maart en april 2021 toegevoegd ten opzichte van de vorige editie van de Stand van de Leisure. Deze maanden laten een ander beeld zien doordat zij vergeleken worden met maanden waarop er al sprake was van coronabesmettingen in Nederland.

Economie zal met 2,1% groeien, vraag naar arbeid stijgt

*Voor 2021 verwacht ABN AMRO een begin van herstel en een groei van de economie van 2,1 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Uitgangspunt bij deze prognoses is de verwachting dat de samenleving pas na het derde kwartaal van 2021 zonder maatregelen kan functioneren.

*De werkloosheid is verder gedaald naar 3,5 procent, ondanks de economische tegenwind als gevolg van de coronacrisis. De vraag naar arbeid is gestegen door verdere versoepelingen in overheidsmaatregelen en gestegen consumentenbestedingen. Begin vorig jaar was de werkloosheid op het laagste punt in jaren; namelijk 2,9 procent in maart. Door de stijging sindsdien stond het percentage in augustus op 4,6.

Aantal WW-uitkeringen daalt, vertrouwen van consument stijgt

*Hoewel het CBS 326 duizend werklozen meldt, geeft het UWV aan dat het aantal WW-uitkeringen met 1,4 procent ten opzichte van februari is gedaald naar 282 duizend. Het aantal uitkeringen aan werknemers in de landbouw nam het sterkst af met -6,3 procent, gevolgd door een eveneens sterke daling onder werknemers in de horeca en catering met 4,6 procent. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel twee keer hoger dan in maart vorig jaar.

*Consumenten zijn nog niet positief over de stand van de economie. De stijging in het vertrouwen zet echter wel door en komt in april 2021 uit op -14. Dit is weliswaar de hoogste stand sinds een jaar geleden, maar ten opzichte van het gemiddelde van -4 sinds 2010, is het relatief gezien nog steeds erg laag.

Bestanden: 
Artikel delen