extra steun voor getroffen ondernemers
Financiën
Foto 123rf.com
Branchenieuws
Foto 123rf.com

Steunpakket met 3 maanden verlengd

Het kabinet trekt de komende drie maanden nog eens 13 miljard euro uit voor steun aan ondernemers die in financiële problemen komen door de coronacrisis. Het huidige noodpakket loopt af op 1 juni maar het wordt nu met drie maanden verlengd. Doel is het zoveel mogelijk behouden van banen.

Bij de presentatie van vandaag benadrukten de ministers Hoekstra, Koolmees en Wiebes dat met het pakket de economie tijd krijgt om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden en dat het kabinet rekening houdt met faillissementen en ontslagen. Van het eerste noodpakket profiteert inmiddels één op de vijf werkenden in Nederland. KHN meldt dat het steunpakket grotendeels tegemoet komt aan KHN-noodplan. (bron: KHN) 

Alles weten over de steunmaatregelen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief! 

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is voorzichtig positief over de extra steunmaatregelen voor de horecabranche. Vandaag presenteerde het kabinet een aanvullend steunpakket voor bedrijven, waarin veel én ook de belangrijkste van de door KHN ingebrachte punten uit het KHN-noodplan terugkomen; dit biedt perspectief voor ondernemers. KHN pleit er al weken bij het kabinet voor om, aanvullend op het huidige noodpakket, met nieuwe steunmaatregelen te komen; een noodpakket deel II, om getroffen horecaondernemers tegemoet te komen. Zeker nu de horeca per 1 juni beperkt open mag en het omzetverlies nog lang zal aanhouden, blijft aanvullende steun essentieel voor het voortbestaan van de ondernemingen. Daarom is het goed dat het kabinet de noodzaak inziet van aanvullende steun en met deze nieuwe maatregelen de horecaondernemers tegemoet komt. Het water staat horecaondernemers aan de lippen; daarom is aanvullende steun noodzakelijk. Het huidige steunpakket is onvoldoende en dekt niet alle kosten die voor veel horecaondernemers gewoon doorlopen. KHN heeft in haar noodplan dan ook vol ingezet op een aanvullend steunpakket.
Dit pakket werd vanmiddag door het kabinet gepresenteerd.

Wat gaat er veranderen?

De NOW1-regeling wordt met terugwerkende kracht aangepast om de meest gunstige loonsom van januari of maart te volgen. Dat is een verbetering bij omzetpieken en dalen. Ook worden werkgevers die eerder tussen wal en schip vielen alsnog in de gelegenheid gesteld om NOW-subsidie aan te vragen. Bijvoorbeeld bij een overname of start per maart waardoor geen omzetverlies of loonsom kon worden gevonden en een afwijzing voor NOW-subsidie volgde.
Er komt een vervolg op de NOW1, de NOW2, waarbij loonsteun verlengd wordt onder de verbeterde voorwaarden. De opslag voor werkgeverslasten wordt in de NOW2 verhoogd van 30% naar 40% Dit biedt werkgevers meer financiële ruimte. Ook verdwijnt de individuele extra korting op de NOW-subsidie bij een ontslag op economische gronden. Die korting is het uitbetaalde loon voor die werknemer.

Vanaf juli komt er een extra ondersteuning voor het stimuleren van omscholing en bijscholing: NL leert.
De TOZO wordt voortgezet en wordt strenger voor zelfstandigen door de partnertoets op inkomen. Lenen blijft een optie. De toets op levensvatbaarheid en vermogen blijft achterwege. De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt.
Via de TOGS-regeling kan een specifieke groep ondernemers opnieuw een eenmalige tegemoetkoming/gift tot een maximum van €20.000 voor drie maanden aanvragen, waarmee ze hun vaste lasten kunnen betalen, zoals bijvoorbeeld de huur. Eerder werd aan bedrijven die beperkingen kregen opgelegd een gift van €4.000 toegekend. De aanvragen worden  individueel bepaald op sbi-code, MKB tot 250 werknemers, omzet en lasten afgezet tegen het omzetverlies dat minimaal 30% moet zijn.

De precieze uitwerking is in ontwikkeling en zal komende week bekend worden. KHN zal dit direct doorvertalen naar de horeca. Door de verplichte sluiting en de zeer beperkte openstelling zijn de verlengde en aangepaste steunmaatregelen noodzakelijk.
De vele fiscale maatregelen zoals verliesverrekening, DGA-salaris verlagen, betaling aanslagen uitstellen, werkkostenregeling uitbreiden etc. zijn inmiddels doorgevoerd. De kredietgaranties zijn ook al verbeterd en worden verlengd. Dat merken de ondernemers ook. De zorg blijft dat veel uitgestelde betalingen oplopen, daarom moet kwijtschelding tot de mogelijkheden gaan behoren.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “De afgelopen weken heeft KHN keihard gelobbyd voor aanvullende steunmaatregelen. De meeste ondernemers zijn dusdanig hard geraakt dat er geen tijd is voor lange bureaucratische processen. De pijn is nú en dus moeten de oplossingen ook nú komen. Daarom heeft KHN een noodplan opgesteld en ik ben blij dat met de vandaag aangekondigde maatregelen, er voorzichtig perspectief wordt geboden voor de sector. Ik vertrouw er op dat het kabinet zo snel mogelijk met praktische en werkbare oplossingen komt, om de maatregelen zo snel mogelijk te implementeren.”

Wat moet er nog veranderen?

Met de toezegging van deze aanvullende steunmaatregelen gaan we langzaam de goede kant op. Wel moet er nog goed worden gekeken naar de details om inhoudelijk meer te kunnen zeggen over de impact van de aanvullende steun op de horecabranche. KHN blijft inzetten op verbeteringen van het steunpakket, o.a. met de volgende aanpassingen:

Reparatie van NOW1-regeling met referentiemaand is onvoldoende. Het verhogen van de compensatie van de werkgeverslasten van 30% tot 40%, moet ook met terugwerkende kracht voor de NOW1 gaan gelden, zodat de 90% compensatie ook écht dicht bij de 90% van de loonkosten in de buurt komt.
Het wegvallen van de extra opslag bij de korting op de NOW-subsidie bij ontslag op economische gronden moet worden aangevuld met het vergoeden van de transitievergoedingen bij dat ontslag.
We gaan graag in overleg met het kabinet over een robuust economisch herstelplan voor de sector voor de langere termijn, omdat het herstel maanden, zo niet jaren, gaat duren.

Daarnaast mist KHN nog toezeggingen vanuit de overheid als het gaat om afstel/kwijtschelding van vaste lasten. Op dit moment is er in sommige gevallen wel sprake van uitstel/opschorting, maar hiermee wordt het probleem verschoven en komen ondernemers later alsnog in de problemen. KHN ziet liever dat (lokale) belastingen worden kwijtgescholden, rekeningen van leges voor nieuwe vergunningen of verlengingen niet in rekening worden gebracht of dat ondernemers vrij worden gesteld van belastingplichten. KHN blijft zich dan ook de komende tijd hard maken voor een toekomstbestendige horecabranche.