'Beperk milieu-impact met slimme servetten, tafelkleden en verpakkingen'

Duni

'Beperk milieu-impact met slimme servetten, tafelkleden en verpakkingen'

Duni Group is ambitieus. De Zweedse leverancier van innovatieve tafelconcepten, creatieve verpakkingen en take away-oplossingen voor professionals en consumenten wil zijn impact op het milieu drastisch beperken. Met de geactualiseerde strategie voor 2030, ‘Onze Decade of Action’, voert Duni Group de inspanningen op het gebied van duurzaamheid nog verder op.

Duni Group probeert al jarenlang toonaangevend te zijn bij de ontwikkeling van milieuvriendelijke, slimme producten voor eenmalig gebruik. Producten die maximale functionaliteit en langetermijnoplossingen bieden voor recycling, compostering of hergebruik. Met de geactualiseerde strategie voor 2030, ‘Onze Decade of Action’, voert Duni Group de inspanningen op het gebied van duurzaamheid nog verder op. De ambitie is om door deze strategie meer terug te geven dan te nemen. De basis van de strategie bestaat uit drie nieuwe duurzaamheidsinitiatieven.

1. STREVEN NAAR VOLLEDIGE CIRCULARITEIT IN 2030

Bij Duni Group vinden we hernieuwbaar net zo waardevol als recyclebaar. Elke recyclingcyclus vereist het aanwenden van nieuw materiaal, dat hernieuwbaar moet zijn. Zo kunnen we de fossiele hulpbronnen laten waar ze horen, in de grond. De hele levenscyclus van een product moet in een circulair model passen om echt duurzaam te zijn.

2. WERKEN NAAR EEN NETTO NUL UITKOMST

Een einde maken aan broeikasgassen. We willen tegen 2030 een fossielvrije productie- en toeleveringsketen hebben. We gebruiken dan geen nieuw plastic meer op basis van fossiele brandstoffen. We vertrouwen daarbij op geaccrediteerde CO2-compensatieprojecten voor de resterende klimaatimpact die we niet kunnen aanpakken.

3. DE VERANDERING TOEPASSEN IN HET DAGELIJKS LEVEN

Doen wat we zeggen. Om een betrouwbare leider op het gebied van duurzaamheid te zijn, moeten we het sociale aspect van duurzaamheid tevens als prioriteit stellen. We stellen gedurfde doelen via onze strategie, gericht op het stimuleren van verandering in onze branche - dus het is essentieel dat we de verandering ook in praktijk brengen.

Duni_duurzaamheid

DUURZAAM EN INNOVATIEF

Duni Group produceert duurzame en innovatieve concepten voor tafelaankleding en take away. Ze bieden hoogwaardige en duurzame producten, zoals servetten, tafelkleden en kaarsen, maar ook verpakkingen en verpakkingssystemen voor take away.

Het belang van mensen

De mensen binnen de organisatie en de waardeketen spelen een beslissende rol bij het bereiken van deze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Het legt de focus op veilige en correcte arbeidsomstandigheden, evenals op gelijkheid, inclusie en diversiteit, zowel intern als in de waardeketen.

Artikel delen