Brandveiligheidseisen in de horeca: hoe zit het?

Iemand die op de brandmeldknop drukt
Tags: cao

Brandveiligheidseisen in de horeca: hoe zit het?

Elke ondernemer die een zaak opent, krijgt ermee te maken: je horecazaak brandveilig maken. Entree zocht uit waar je de richtlijnen en regels kunt vinden, zodat je voldoet aan de brandveiligheidseisen in de horeca.

Bbl en gemeentelijk Omgevingsplan

De brandveiligheidseisen voor de horeca zijn vastgesteld in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het gemeentelijk Omgevingsplan. Hierin staan alle richtlijnen en regels rondom horeca brandveiligheid.

In het Bbl is onder andere opgenomen dat …

  • Een voorziening voor de afvoer van rookgas brandveilig is volgens NEN 6062.
  • De brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie op een juiste manier beheerd, gecontroleerd en onderhouden worden.
  • Een draagbaar of verrijdbaar blustoestel minimaal eens per twee jaar wordt onderhouden, waarbij ook de werking van het toestel wordt gecontroleerd.

Let op: dit is niet de volledige lijst met voorschriften. Voor een compleet overzicht check je wetten.overheid.nl.

De voorschriften in het gemeentelijk Omgevingsplan verschillen per gemeente. Om te ontdekken welke richtlijnen en regels voor jouw horecazaak gelden, kijk je in het Omgevingsplan van jouw gemeente. Hierin staan onder andere de volgende zaken:

  • Bereikbaarheid van brandweerauto’s
  • Beschikbaarheid van bluswater
  • Gebouwinrichting

Gebruiksmelding

Kunnen er meer dan vijftig bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn in het gebouw? Dan is het verplicht om een gebruiksmelding te doen. Dit moet minimaal vier weken van tevoren, voordat je het pand gaat uitbaten. Doe je geen gebruiksmelding, dan mag je het gebouw ook niet exploiteren.

Zodra je een gebruiksmelding doet, komt de gemeente of brandweer controleren of het gebouw aan alle brand- en veiligheidseisen voldoet. Deze controle vindt voor of na de opening plaats. Als de gemeente ontdekt dat het bouwwerk niet voldoet aan de gestelde eisen volgen er sancties.

SCIOS Scope 10 keuring

Sommige verzekeraars stellen ook de SCIOS Scope 10 keuring verplicht. Bij deze keuring wordt de brandveiligheid van alle elektrische apparaten en installaties gecontroleerd. Ga bij je verzekeraar na of dit voor jouw horecazaak geldt en laat de keuring uitvoeren indien deze verplicht is.

Artikel delen